Ścieżka nawigacji

Aktualności

Do rodziców trafiło już ponad 1,2 mld zł na wyprawkę szkolną dla dzieci

W ramach programu rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł. Środki są przeznaczone na przykład na zakup podręczników, zeszytów i sprzętów potrzebnych uczniom. Na wsparcie mogą liczyć dzieci i młodzi ludzie uczący się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych i w innych placówkach edukacyjnych.

Jakie terminy wypłaty

O wyprawkę szkolną można ubiegać się od 1 lipca do 30 listopada. Osoby, które złożyły wniosek do końca sierpnia, miały zagwarantowaną wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków z kolejnych miesięcy – września, października lub listopada – pieniądze trafią na konto w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Jak złożyć wniosek

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na każdego ucznia w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – do 24 lat.

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek można złożyć przez bankowość elektroniczną, PUE ZUS i przez portal Emp@tia MRiPS. Pieniądze z programu „Dobry start” przyznaje i wypłaca ZUS. Środki trafiają na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje i wszelkie zawiadomienia są przekazywane w formie elektronicznej.

Gdzie szukać informacji o złożonym wniosku

Informacje na temat wniosku i jego obsługi można znaleźć na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Widnieją tam m.in. status obsługi wniosku i szczegółowe informacje o świadczeniu. Dane są dostępne na PUE ZUS także wtedy, gdy złożono wniosek przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Wystarczy zalogować się na swój profil na PUE ZUS i przejdź do zakładki [Dobry start] → [Szczegóły Twoich wniosków].

Na portalu PUE ZUS można znaleźć całą korespondencję z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie: ewentualne wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informację o przyznaniu świadczenia lub decyzję odmawiającą przyznania świadczenia.