Ścieżka nawigacji

Analizy i raporty ZUS

Dobra sytuacja FUS w I półroczu 2021 r.

 – Sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w pierwszym półroczu 2021 roku była stabilna. Stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych w okresie styczeń - czerwiec osiągnął poziom 80,4 proc. – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Dla porównania – w 2020 roku było to 74,7 proc.

Największą pozycją przychodów FUS są składki na ubezpieczenia społeczne – w okresie styczeń - czerwiec ich kwota wyniosła 115,2 mld zł i była o 7,8 proc. wyższa od osiągniętej w analogicznym okresie 2020 r. Blisko 10,4 mld zł, które wpłynęły do FUS, pochodziły z budżetu państwa. Było to niemal o połowę mniej (48,5 proc.), niż w ubiegłym roku. Koszty FUS wyniosły 139,2 mld zł i były o miliard złotych większe niż przed rokiem.

Stabilna sytuacja FUS to wynik poprawiającej się sytuacji gospodarczej.

– Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w pierwszym półroczu 2021 roku, mimo że nadal pod wpływem pandemii COVID-19, była zdecydowanie lepsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Stopniowe znoszenie obostrzeń epidemicznych pozytywnie wpłynęło na wiele obszarów działalności gospodarczej – wskazuje prof. Gertruda Uścińska.

Więcej o sytuacji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w I półroczu 2021 r. przeczytasz w raporcie (plik pdf, 896 kb).

Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych (plik xlsx, 39 kb).