Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2021 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353, 794, 1621 i 1981) ogłasza się, że kwoty graniczne przychodu dla 2021 r. wynoszą odpowiednio:

 1. 46 149,50 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:
 • 3618,30 zł – od 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r.,
 • 3820,60 zł – od 1 marca 2021 r. do 31 maja 2021 r.,
 • 3977,10 zł – od 1 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.,
 • 3853,20 zł – od 1 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r.,
 • 3960,20 zł – od 1 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
 1. 85 706,10 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:
 • 6719,70 zł – od 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r.,
 • 7095,40 zł – od 1 marca 2021 r. do 31 maja 2021 r.,
 • 7386,10 zł – od 1 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.,
 • 7155,90 zł – od 1 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r.,
 • 7354,50 zł – od 1 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.