Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Komunikat w sprawie konkursów ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych

OGŁOSZENIE KONKURSÓW OFERT

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (Dz. U. Nr 131, poz. 1457).

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (ZUS), ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa, ogłasza konkursy ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych.

Przedmiotem konkursów ofert jest prowadzenie rehabilitacji leczniczej w profilach rehabilitacji:

  • w schorzeniach narządu ruchu w systemie stacjonarnym: zrealizowanie w roku 2015 6 turnusów, w latach 2016 - 2017 14 turnusów w każdym roku oraz w roku 2018 6 turnusów, w obiektach położonych na terenie województw: wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, łączna liczba miejsc w profilu: 42 000, w tym: w 2015 r. - 6 300, w 2016 r. - 14 700, w 2017 r. - 14 700, w 2018 r. - 6 300;
  • w schorzeniach układu krążenia w systemie stacjonarnym: zrealizowanie w roku 2015 6 turnusów, w latach 2016 - 2017 14 turnusów w każdym roku oraz w roku 2018 6 turnusów, w obiektach położonych na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, łączna liczba miejsc w profilu: 4000, w tym: w 2015 r. - 600, w 2016 r. - 1400, w 2017 r. - 1400, w 2018 r. - 600;
  • w schorzeniach psychosomatycznych w systemie stacjonarnym: zrealizowanie w roku 2015 6 turnusów, w latach 2016 - 2017 14 turnusów w każdym roku oraz w roku 2018 6 turnusów, w obiektach położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, łączna liczba miejsc w profilu: 2080, w tym: w 2015 r. - 312, w 2016 r. - 728, w 2017 r. - 728, w 2018 r. - 312;
  • w schorzeniach narządu głosu w systemie stacjonarnym: zrealizowanie w roku 2015 6 turnusów, w latach 2016 - 2017 14 turnusów w każdym roku oraz w roku 2018 6 turnusów, w obiektach położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, łączna liczba miejsc w profilu: 800, w tym: w 2015 r. - 120, w 2016 r. - 280, w 2017 r. - 280, w 2018 r. - 120;
  • w schorzeniach narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym: zrealizowanie w roku 2015 6 turnusów, w roku 2016 12 turnusów oraz w roku 2017 6 turnusów, w obiektach położonych na terenie miast: Gdańsk, Opole, Szczecin, Wrocław, łączna liczba miejsc wprofilu: 2400, w tym: w 2015 r. - 600, w 2016 r. - 1200, w 2017 r. - 600.

Ofertę należy złożyć do Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2015 r. do godz. 9:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 maja 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie ZUS w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5. Materiały konkursowe, zawierające m.in. szczegółowe informacje, zostaną zamieszczone na stronie internetowej ZUS: http://www.zus.pl/ nie później niż w dniu 17 kwietnia 2015 r. Oferent może zwrócić się do ZUS o wyjaśnienie treści postanowień zawartych w ogłoszeniu oraz otrzymanie w/w materiałów (Departament Prewencji i Rehabilitacji ZUS, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa, e-mail: sekretariatdpir@zus.pl, nr faksu (022) 667-10-50). ZUS zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.
 

Redakcja: Departament Prewencji i Rehabilitacji