Ścieżka nawigacji

Wszystkie Inne Ogłoszenia

Konkursy ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (ZUS), ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa, ogłasza dodatkowe konkursy ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych dla ośrodków rehabilitacyjnych oferujących obiekty, w których będzie prowadzona rehabilitacja lecznicza.

Regulamin konkursów ofert na prowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej

Dla uzupełnienia informacji konkursowej, w tabeli pod przedmiotem konkursów ofert zostały przedstawione numery Konkursów z obu postępowań.

Przedmiotem konkursów ofert jest prowadzenie rehabilitacji leczniczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

  1. w schorzeniach narządu ruchu w systemie stacjonarnym, zrealizowanie: w 2024 r. 12 turnusów, w 2025 r. 14 turnusów, w 2026 r. 14 turnusów, łączna liczba miejsc w profilu: 13 000, w tym: w 2024 r. – 3 900 miejsc, w 2025 r. – 4 550 miejsc, w 2026 r. – 4 550  miejsc. Cena za jeden dzień pobytu oferowana przez ośrodek w postępowaniu konkursowym nie może przekraczać kwoty 210 PLN.
  1. na prowadzenie wczesnej rehabilitacji powypadkowej dla osób, które podczas wypadku doznały urazu narządu ruchu w systemie stacjonarnym, zrealizowanie: w 2024 r. 12 turnusów, w 2025 r. 14 turnusów, w 2026 r. 14 turnusów, łączna liczba miejsc w profilu: 1 200, w tym: w 2024 r. – 360 miejsc, w 2025 r. – 420 miejsc, w 2026 r. – 420 miejsc. Cena za jeden dzień pobytu oferowana przez ośrodek w postępowaniu konkursowym nie może przekraczać kwoty 410 PLN.
  1. w schorzeniach narządu głosu w systemie stacjonarnym, zrealizowanie: w 2024 r. 12 turnusów, w 2025 r. 14 turnusów, w 2026 r. 14 turnusów, łączna liczba miejsc w profilu 800, w tym: w 2024 r. – 240 miejsc, w 2025 r. – 280 miejsc, w 2026 r. – 280 miejsc. Cena za jeden dzień pobytu oferowana przez ośrodek w postępowaniu konkursowym nie może przekraczać kwoty 280 PLN.
  1. w schorzeniach psychosomatycznych w systemie stacjonarnym, zrealizowanie: w 2024 r. 12 turnusów, w 2025 r. 14 turnusów, w 2026 r. 14 turnusów, łączna liczba miejsc w profilu: 2 080, w tym: w 2024 r. – 624 miejsca, w 2025 r. – 728 miejsc, w 2026 r. – 728 miejsc. Cena za jeden dzień pobytu oferowana przez ośrodek w postępowaniu konkursowym nie może przekraczać kwoty 250 PLN.
  1. w schorzeniach narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym, zrealizowanie: w 2024 r. 11 turnusów, w 2025 r. 12 turnusów, w 2026 r. 12 turnusów, na terenie miasta: Dąbrowa Górnicza/Sosnowiec, Płock, Rybnik, Siedlce, Toruń, łączna liczba miejsc w profilu 2 275, w tym: w 2024 r. – 715 miejsc, w 2025 r. – 780 miejsc, w 2026 r. – 780 miejsc. Cena za jeden dzień pobytu oferowana przez ośrodek w postępowaniu konkursowym nie może przekraczać kwoty 130 PLN.

Zestawienie numerów Konkursów ofert

Zakończone postępowanie konkursowe 29.09.2023 r.

Aktualne uzupełniające postępowanie konkursowe 30.11.2023 r.

I-NR-2024-2026 – w schorzeniach narządu ruchu w systemie stacjonarnym

XIX-NR-2024-2026 – w schorzeniach narządu ruchu w systemie stacjonarnym

I-NRW-2024-2026 – w schorzeniach narządu ruchu po wypadku w systemie stacjonarnym

XX-NRW-2024-2026 – w schorzeniach narządu ruchu po wypadku w systemie stacjonarnym

III-UK-2024-2026 – w schorzeniach układu krążenia w systemie stacjonarnym

Została zakontraktowana wymagana liczba miejsc w konkursie

IV-UO-2024-2026 – w schorzeniach układu oddechowego w systemie stacjonarnym

Została zakontraktowana wymagana liczba miejsc w konkursie

V-NGL-2024-2026 – w schorzeniach narządu głosu w systemie stacjonarnym

XXI-NGL-2024-2026 – w schorzeniach narządu głosu w systemie stacjonarnym

VI-OGP-2024-2026 – po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego w systemie stacjonarnym

Została zakontraktowana wymagana liczba miejsc w konkursie

VII-PS-2024-2026 – w schorzeniach psychosomatycznych w systemie stacjonarnym

XXII-PS-2024-2026 – w schorzeniach psychosomatycznych w systemie stacjonarnym

VIII-XVIII-NR.A-2024-2026 – w schorzeniach narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym

VIII Chorzów/Katowice,
IX Dąbrowa Górnicza/Sosnowiec,
X Łódź,
XI Słupsk,
XII Wałbrzych,
XIII Zabrze,
XIV Gorzów Wlkp.,
XV Płock,
XVI Rybnik,
XVII Siedlce,
XVIII Toruń.

XXIII-XXVII-NR.A-2024-2026 – w schorzeniach narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym

(dla miast Chorzów/Katowice, Łódź, Słupsk,  Wałbrzych, Zabrze, Gorzów Wlkp. – została zakontraktowana wymagana liczba miejsc w konkursie)

XXIII Dąbrowa Górnicza/Sosnowiec,
XXIV Płock,
XXV Rybnik,
XXVI Siedlce,
XXVII Toruń.

Ofertę należy złożyć do ZUS, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do 11 grudnia 2023 r. do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi 11 grudnia 2023 r. o godz. 9:30 w siedzibie ZUS w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5.

W terminie do 6 grudnia 2023 r. Oferent może zwrócić się do ZUS o wyjaśnienie w kwestiach dotyczących konkursu, wyłącznie na wskazany adres e-mail: SekretariatDPiR@zus.pl w temacie wiadomości wpisując: „Konkurs ofert”.

ZUS zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.