Ścieżka nawigacji

Aktualności

Portrety w polityce społecznej

21 listopada 2019 r. Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej zorganizowało w Warszawie seminarium promujące pierwszy tom serii pn. „Portrety w polityce społecznej”. Monografia zawiera 20 rozmów z głównymi postaciami środowiska polityków społecznych – przedstawicielami świata nauki i praktyki. Pierwszy tom rozpoczyna rozmowa z prof. Antonim Rajkiewiczem, nestorem polityków społecznych, a wśród rozmówców znalazła się prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obok niej znaleźli się: prof. Julian Auleytner, prof. Kazimierz W. Frieske, prof. Stanisława Golinowska, prof. Jerzy Hausner, prof. Józefina Hrynkiewicz, prof. Zdzisława Janowska, prof. Irena Kotowska, prof. Mirosław Księżopolski, prof. Adam Kurzynowski, prof. Józef Orczyk, prof. Zdzisław Pisz, prof. Robert Rauziński, dr Joanna Staręga-Piasek, prof. Jolanta Supińska, prof. Janusz Sztumski, prof. Tadeusz Szumlicz, prof. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska oraz prof. Zenon Wiśniewski.

Uczestnicy seminarium, wspólne zdjęcie - stoją w półkolu, kobiety trzymają czerwone róże - link do poiększonego zdjęcia

Otwierając seminarium, pomysłodawcy serii i redaktorzy naukowi opowiedzieli, jak zrodził się pomysł powstania tej publikacji. Przedstawili sylwetki poszczególnych rozmówców. W pierwszym tomie znalazły się wywiady z 20 kluczowymi dla środowiska polityków społecznych osobami, które wywarły w ostatnich dekadach duży wpływ na rozwój polityki społecznej w Polsce. Następnie wypowiadali się bohaterowie książki. Mówili oni o tym m.in., jakie były ich drogi związania się z polityką społeczną i jakie mają życzenia dla tej dyscypliny naukowej.

Lektura udzielonych wywiadów ukazuje szeroką gamę wartości, dróg zawodowych, odmienne perspektywy poznawcze, zróżnicowane zainteresowania naukowe. Jest też wiele elementów wspólnych, które tworzą tożsamość środowiska. Dzięki tym rozmowom mamy możliwość poznania historii polityki społecznej, problemów, które zafascynowały rozmówców do zajęcia się daną tematyką, instytucji naukowych, które powstały z ich inicjatywy i przy ich współudziale.

Redaktorzy zapowiadają przygotowanie w 2020 r. drugiego i trzeciego tomu publikacji. Będą one prezentowały kolejne postaci środowiska polityków społecznych.

Patronem publikacji był Zakład Ubezpieczeń Społecznych.