Ścieżka nawigacji

Aktualności

Przeliczymy czerwcowe emerytury bez wniosku

– Dzięki nowej ustawie, przy ustalaniu wysokości emerytury w czerwcu będziemy mogli uwzględnić dodatkowe waloryzacje kwartalne, które dotąd nie przysługiwały. Kluczowe jest to, że waloryzacje kwartalne, w szczególności za I kwartał roku, są korzystniejsze niż waloryzacja roczna – wyjaśnia prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621), ZUS ponownie obliczy wysokość emerytur, o które wnioskowano w czerwcu 2021 roku. Dotyczy to również emerytur przyznanych w czerwcu z urzędu (osobom uprawnionym do renty, które ukończyły wiek emerytalny) oraz rent rodzinnych po osobach zmarłych po 31 maja 2021 r.

Na przeliczenie świadczeń ZUS ma 30 dni od wejścia ustawy w życie (od 18 września). Emeryci i renciści, których te przepisy dotyczą, dostaną wyrównanie świadczenia od dnia, w którym im ono przysługiwało.

Ustawa zmienia zasady wyliczania emerytur na stałe. Dlatego w przyszłości osoby, które osiągną wiek emerytalny w czerwcu, bez obaw mogą składać wnioski o świadczenia w tym miesiącu.

W poprzednich latach (nie licząc roku 2020 r.) osoby, które składały wniosek o emeryturę w czerwcu, otrzymywały świadczenie niższe, niż gdyby wystąpiły z takim wnioskiem np. w maju lub lipcu. W ramach Tarczy Antykryzysowej udało się wprowadzić szczególne przepisy dla osób, które przeszły na emeryturę w czerwcu 2020 roku. ZUS ustalał im emeryturę w ten sam sposób jak emeryturę majową, o ile takie rozwiązanie było dla tych osób korzystniejsze.

– Nasze wyliczenia wskazują, że emerytura czerwcowa wyliczona na dotychczasowych zasadach byłaby niższa od majowej o ok. 5% oraz o 12% od lipcowej. Daje to nawet kilkaset złotych miesięcznie, w zależności od wysokości emerytury – podkreśla profesor Uścińska.

Co roku ZUS doradzał klientom, aby, jeśli to możliwe, nie przechodzili na emeryturę w czerwcu, lecz poczekali przynajmniej do lipca.

– Nasze działania przynosiły efekty, ponieważ swoją decyzję o przechodzeniu na emeryturę w czerwcu przekładało kilkanaście tysięcy osób. W latach 2018–2019 liczba osób, które przeszły na emeryturę w czerwcu, stanowiła ok. 1% ogółu przyznanych w danym roku emerytur – mówi prezes ZUS.