Ścieżka nawigacji

Szkolenia

Szkolenia

Data w formacie rrrr-mm-dd
Data "Od" musi być przed datą "Do"
Data w formacie rrrr-mm-dd

Wyniki wyszukiwania

Wydawca treści

Szkolenia BHP w 2023 r.

Szczegóły dotyczące wydarzenia

 • Rodzaj wydarzenia

  Szkolenia

 • Obszar merytoryczny

  Prewencja wypadkowa

 • Opis wydarzenia

  Przedmiot wydarzenia Bezpłatne szkolenia przeznaczone są w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniających do 249 osób. Pracodawców prowadzących działalność gospodarczą, osób przez nich zatrudnionych oraz dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Działania edukacyjne kierujemy również do osób wchodzących na rynek i podejmujących pracę po raz pierwszy w jednym z następujących sektorów: przetwórstwo przemysłowe, handel; naprawa pojazdów samochodowych, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, budownictwo, transport, gospodarka magazynowa, leśnictwo, administracja.  Mając na uwadze istotną rolę profilaktyki chorób zawodowych i skutecznego upowszechniania wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy, adresatami w/w działań mogą być osoby odbywające praktyki i staże zawodowe, uczestnicy kształcenia zawodowego oraz praktycznej nauki zawodu.

  Opis wydarzenia                              szkolenia w zakresie:

  Okresowe bhp dla osób będących pracodawcami i zatrudnionych osób kierujących pracownikami

  Okresowe bhp dla pracowników

  Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia 

  Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

  Zagrożenia powodujące wypadki przy pracy i choroby zawodowe - sposoby zapobiegania tym wypadkom

  Bezpieczeństwo w pracy w budownictwie (w wykopach, na wysokości, placach budowlanych, przy obsłudze maszyn budowlanych)

  Wymagania jakościowe i środowiskowe BHP dla dostawców towarów

  Psychologia transportu w sektorze transportu drogowego

  Narażenie na patogeny chorobotwórcze występujące w środowisku leśnym oraz sposoby ograniczania i wyeliminowania ryzyka zawodowego

  Firmy i osoby chętne do udziału w szkoleniach prosimy o zgłaszanie się telefoniczne lub e-mailowo
  do wykonawcy szkoleń
  E DU-PASJA   sp. z o. o. tel. 510-400-222 e-mail biuro@edu-pasja.pl
  tel. 503 566 133 e-mail   marta.witkowska@edu-pasja.pl
  lub do pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie Katarzyny Niećkotel. 89 537 52 41  e-mail katarzyna.niecko@zus.pl

 • Miejscowość

  Iława

 • Termin wydarzenia

  2023.06.01 - 2023.12.31

 • Kontakt

  tel. 510-400-222 biuro@edu-pasja.pl ,tel. 503 566 133 marta.witkowska@edu-pasja.pl , tel. 89 537 52 41 katarzyna.niecko@zus.pl