Ścieżka nawigacji

Szkolenia

Szkolenia

Data w formacie rrrr-mm-dd
Data "Od" musi być przed datą "Do"
Data w formacie rrrr-mm-dd

Wyniki wyszukiwania

Wydawca treści

Szkolenia z zakresu prewencji wypadkowej.

Szczegóły dotyczące wydarzenia

 • Rodzaj wydarzenia

  Szkolenia

 • Obszar merytoryczny

  prewencja wypadkowa

 • Opis wydarzenia

  Oddział ZUS w Białymstoku zaprasza na bezpłatne szkolenia w formie seminarium z zakresu prewencji wypadkowej, finansowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla uczestników z terenu województwa podlaskiego.

  Szkolenia skierowane są głównie do pracodawców, pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą w następujących sektorach gospodarki:

  • przemysł, w szczególności:
   • przetwórstwo przemysłowe,
   • dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja
  • budownictwo
  • handel; naprawa pojazdów samochodowych
  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna
  • transport i gospodarka magazynowa
  • leśnictwo i pozyskiwanie drewna

  Uczestnikami szkoleń powinni być w szczególności:

  • kierowcy i operatorzy pojazdów
  • robotnicy
  • mechanicy
  • operatorzy
  • pracodawcy
  • zatrudnieni w warunkach zagrożenia
  • pracownicy zakładów pracy działających w wyżej wymienionych sektorach gospodarki
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą
  • osoby odbywające praktyki i staże zawodowe

  Zakres tematyczny: szkolenia z zakresu prewencji wypadkowej w środowisku pracy – zagrożenia powodujące wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposoby eliminowania i ograniczania tych zagrożeń.

  Ze szkoleń mogą skorzystać płatnicy składek i ubezpieczeni z województwa podlaskiego.

  Termin i miejsce szkolenia do uzgodnienia z firmą szkoleniową .

 • Miejscowość

  Białystok

 • Termin wydarzenia

  2023.05.30 - 2023.12.08

 • Kontakt

  SEKA S.A. Oddział w Białymstoku tel. 85 871 22 30 e-mail: anna.jackowska@seka.pl PW KABO Kazimierz Boguski tel. 501 826 494 e-mail: szkolenia@pwkabo.pl