Ścieżka nawigacji

Aktualności

Wniosek o świadczenie z programu Rodzina 500+ na PUE ZUS od 1 lipca

Od 1 lipca 2018 r. możesz złożyć przez PUE ZUS wniosek na dwa okresy świadczeniowe:

  • dotychczasowy, który kończy się 30 września 2018 roku – jeśli chcesz jeszcze otrzymać świadczenie za bieżący okres,
  • nowy, który obowiązuje od 1 października 2018 roku do końca września 2019 roku – jeśli chcesz otrzymywać świadczenie w kolejnym okresie.

Główne zasady programu „Rodzina 500+” pozostają bez zmian. Nadal jest to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie przysługuje Ci bez dodatkowych warunków. Jeżeli dochód Twojej rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł., świadczenie wychowawcze przysługuje również na pierwsze dziecko. Jeżeli członkiem Twojej rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje Ci na pierwsze dziecko, jeżeli dochód Twojej rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200 zł.

Więcej informacji na temat programu ,,Rodzina 500+’’ w ZUS znajdziesz na http://www.zus.pl/program-rodzina-500.  Więcej o samym programie ,,Rodzina 500+’’ znajdziesz na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jeśli nie masz konta na PUE ZUS – sprawdź jak je założyć.

Ważne! Informacja w sprawie tzw. świadczenia  300+

W 2018 roku nie udostępniamy na PUE ZUS wniosku „Dobry start” (tzw. wniosek 300+). Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 1 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”  od 1 lipca 2018 r. można składać wnioski o świadczenie z programu ,,Dobry start’’ o drogą elektroniczną przez:

Od 1 sierpnia 2018 r. wniosek będzie można złożyć również w formie papierowej w urzędzie miasta/gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej (np. centrum świadczeń socjalnych) właściwej dla miejsca zamieszkania rodzica, który ubiega się o świadczenie „Dobry start”.

Więcej informacji na temat programu „Dobry start” znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.