Ścieżka nawigacji

Wszystkie Inne Ogłoszenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poszukuje nieruchomości niezabudowanej w Poznaniu

mapa Poznania z obszerem, w kórym ZUS poszukuje nieruchomości​​​​​​​

Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie poszukuje w celu nabycia niezabudowanej nieruchomości w Poznaniu, lewobrzeżna strona Warty, spełniającej następujące kryteria:

 • działka budowlana z możliwością posadowienia budynku biurowego (planowana powierzchnia budynku ok. 11.000 m2 netto),
 • dogodny dostęp do komunikacji miejskiej.

Informacje o nieruchomościach do sprzedaży ze wskazaniem:

 • lokalizacji/położenia (wskazanie dzielnicy Poznania, lewobrzeżna strona Warty),
 • numeru księgi wieczystej,
 • numeru działki/działek,
 • obszaru/powierzchni,
 • dostępu do drogi publicznej, komunikacji,
 • zagospodarowania,
 • sieci uzbrojenia terenu,
 • przeznaczenia nieruchomości (wskazanie, czy obszar, na którym znajduje się nieruchomość objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie warunki zabudowy dla nieruchomości),
 • istnienia ewentualnych obciążeń (hipoteka, służebności),
 • ceny,

prosimy kierować na adres mailowy SekretariatDZN@zus.pl.

Osoba do kontaktu: Marzena Marcych, numer telefonu: 226671938.