Ścieżka nawigacji

Aktualności

Zmiany sposobu wypłaty świadczeń z ZUS – nowa nazwa wniosku

Nowy wniosek ma uproszczoną formę. Dzięki temu jego wypełnienie jest łatwiejsze.

Udostępniony, nowy wniosek EZP służy do zmiany danych osób, które pobierają świadczenia w ZUS. Mogą z niego korzystać:

  • osoby, którym zmieniły się dane osobowe,
  • osoby, które zmieniły swoje dane adresowe,
  • osoby, które chcą otrzymywać swoje świadczenie na rachunek w banku,
  • osoby, które chcą zmienić wcześniej podany w ZUS numer rachunku bankowego.

Wniosek EZP jest dostępny w zakładce [Ogólny], [Ubezpieczony] lub [Świadczeniobiorca]. Można go wyszukać i utworzyć na trzy sposoby – w menu bocznym w zakładce:

  • [Dokumenty i wiadomości]>[Dokumenty robocze],
  • [Usługi] lub
  • [Panel świadczeniobiorcy] > [Moje dane] > [Zgłoszenie zmiany danych] – jeśli jesteś świadczeniobiorcą.

Wypłata świadczeń z ZUS na konto bankowe to wygodny i bezpieczny sposób otrzymywania świadczeń. Już blisko 75 proc. klientów ZUS pobiera swoje świadczenia emerytalno-rentowe na rachunek w banku. Oznacza to, że ponad 6 mln świadczeniobiorców otrzymuje pieniądze za pośrednictwem przelewu na osobisty rachunek. Gwarantuje to szybkie i terminowe otrzymywanie świadczeń bez konieczności wychodzenia z domu.

Więcej informacji o korzyściach z pobierania świadczeń z ZUS na konto bankowe dostępnych jest na stronie internetowej kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”.