Lista recenzentów

Lista recenzentów współpracujących z redakcją czasopisma "Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka"

Rok 2017:

 1. dr hab. Kamil Antonów, prof. nadzw. UO (Uniwersytet Opolski)
 2. prof. dr hab. Julian Marian Auleytner (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie)
 3. dr hab. Renata Maria Babińska-Górecka, prof. nadzw. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
 4. dr Piotr Bajor (Uniwersytet Jagielloński)
 5. dr hab. Teresa Hanna Bednarczyk, prof. nadzw. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 6. dr Marek Benio (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 7. Kamil Berrahal (Uniwersytet Warszawski)
 8. dr Patrycja Chodnicka-Jaworska (Uniwersytet Warszawski)
 9. dr Ewa Cichowicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 10. dr hab. Dorota Dzienisiuk (Uniwersytet Warszawski)
 11. dr hab. Kazimierz Wojciech Frieske, prof. nadzw. IPiSS (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
 12. dr Dorota Głogosz (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
 13. dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, prof. nadzw. SWPS (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)
 14. dr Paweł Kaleta (Parlament Europejski)
 15. dr Marcin Kiełbasa (Inicjatywa Mobilności Pracy)
 16. dr hab. Bożena Kołosowska, prof. nazdw. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 17. dr hab. Daniel Eryk Lach, prof. nadzw. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 18. dr Tomasz Lasocki (Uniwersytet Warszawski)
 19. dr Marta Pachocka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 20. dr Janina Petelczyc (Uniwersytet Warszawski)
 21. dr Tomasz Piekot (Uniwersytet Wrocławski)
 22. dr hab. Jolanta Małgorzata Perek-Białas (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński)
 23. dr Helena Pławucka (Uniwersytet Wrocławski)
 24. prof. dr hab. Marian Grzegorz Podstawka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 25. dr hab. Marek Pogonowski, prof. PK (Politechnika Koszalińska)
 26. dr Mariola Teresa Racław (Uniwersytet Warszawski)
 27. adw. Paulina Roicka-Gruca (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
 28. dr Katarzyna Sylwia Roszewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 29. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. nadzw. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 30. prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk, prof. nadzw. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
 31. dr hab. Piotr Szukalski, prof. nadzw. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 32. dr hab. Łukasz Tomasz Sroka, prof. nazdw. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 33. prof. dr hab. Wanda Sułkowska, prof. zw. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 34. prof. dr hab. Tadeusz Ryszard Szumlicz, prof. zw. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 35. dr Andrzej Szybkie (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
 36. dr Joanna Szyjewska-Bagińska (Uniwersytet Szczeciński)
 37. prof. zw. dr hab. Andrzej Świątkowski (Akademia Ignatianum w Krakowie)
 38. dr Damian Walczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 39. dr hab. Mirosław Piotr Włodarczyk, prof. nadzw. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 40. dr Aleksandra Helena Wiktorow (Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Rzecznik Finansowy)
 41. dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. nadzw. UAM (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 42. dr Maciej Jakub Zieliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Rok 2016:

dr Łukasz Arendt
(Uniwersytet Jagielloński, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)

prof. dr hab. Julian Auleytner, prof. zw. WSP
(WSP im. Janusza Korczaka)

dr hab. Renata Babińska-Górecka, prof. nadzw. UWr
(Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Monika Banaś
(Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Krzysztof Bartosik, prof. nadzw. INE PAN
(Instytut Nauk Ekonomicznych PAN)

dr hab. Piotr Błędowski, prof. nadzw. SGH
(Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)

dr hab. Jacek Chlebny, prof. nadzw. UŁ
(Uniwersytet Łódzki)

dr Zofia Czepulis-Rutkowska
(Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)

dr hab. Dorota Dzienisiuk
(Uniwersytet Warszawski)

dr Małgorzata Gajda-Durlik
(WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa)

dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, prof. nadzw. SWPS UH
(SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie)

dr Krzysztof Hagemejer
(Profesor Hochschule Bonn-Rhein-Sigg, Collegium Civitas)

dr hab. Piotr Horosz, prof. nadzw. PŚ
(Politechnika Śląska)

prof. dr hab. Inetta Jędrasik-Jankowska, prof. zw. UW
(Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Urszula Kalina-Prasznic, prof. nadzw. UW
(Uniwersytet Wrocławski)

dr Piotr Kania
(Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

dr hab. Olga Kowalczyk, prof. nadzw. UE
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

dr hab. Daniel Eryk Lach, prof. nadzw. UAM
(Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Piotr Majewski
(Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)

dr Karolina Marchlewska-Patyk
(Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)

dr Natalia Marska-Dzioba
(Uniwersytet Szczeciński)

prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk, prof. nadzw. UŚ
(Uniwersytet Śląski)

prof. dr hab. Witold Modzelewski, prof. nadzw. UW
(Uniwersytet Warszawski)

dr Anna Napiórkowska
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

prof. dr hab. Artur Nowak-Far, prof. zw. SGH
(Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski)

dr Magdalena Osak
(Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

dr Marta Pachocka
(Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Radosław Pacud, prof. nadzw. UEK
(Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

dr Helena Pławucka

prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski, prof. zw. UB
(Uniwersytet Białostocki)

dr Joanna Rutecka-Góra
(Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Radosław Socha
(Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Departament Finansów Funduszy)

dr hab. Christoph Sowada
(Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Ryszard Szarfenberg
(Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz, prof. zw. SGH
(Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

dr Joanna Szyjewska-Bagińska
(Uniwersytet Szczeciński)

prof. dr hab. Krzysztof Ślebzak, prof. nadzw. UAM
(Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Andrzej Świątkowski, prof. zw. AI
(Akademia Ignatianum w Krakowie)

Adam Tochmański
(Narodowy Bank Polski)

dr Damian Walczak
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

dr Marek Wandzel
(Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Mirosław Włodarczyk, prof. nadzw. UŁ
(Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Alina Wypych-Żywicka, prof. nadzw. UG
(Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP
(Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Rok 2015:

prof. nadzw. dr hab. Kamil Antonów
(Uniwersytet Opolski)

prof. zw. dr hab. Julian Auleytner
(Uniwersytet Warszawski)

prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska
(SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny w Warszawie)

prof. zw. dr hab. Inetta Jędrasik-Jankowska
(Uniwersytet Warszawski)

prof. zw. dr hab. Elżbieta Kryńska
(Uniwersytet Łódzki)

dr Arleta Nerka
(Akademia Leona Koźmińskiego)

Andrzej Okułowicz
(C/ZUS Departament Ubezpieczeń i Składek)

prof. nadzw. dr hab. Radosław Pacud
(Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

dr Joanna Rutecka
(Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

dr Beata Samoraj-Charitonow
(Uniwersytet Warszawski)

dr Maria Strzelecka

prof. nadzw. dr hab. Piotr Szukalski
(Uniwersytet Łódzki)

dr Andrzej Szybkie
(C/ZUS Departament Rent Zagranicznych)

prof. dr hab. Gertruda Uścińska
(Uniwersytet Warszawski)

dr Damian Walczak
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

prof. nadzw. dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr Aleksandra Wiktorow
(Rzecznik Finansowy)

prof. nadzw. dr hab. Mirosław Włodarczyk
(Uniwersytet Łódzki)

prof. zw. dr hab. Maciej Żukowski
(Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)