Lista recenzentów

Lista recenzentów współpracujących z redakcją czasopisma "Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka"

Rok 2020:

 1. dr hab. Kamil Antonów, prof. nadzw. UO (Uniwersytet Opolski)
 2. dr hab. Renata Babińska-Górecka, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
 3. dr Rafał Bakalarczyk (Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, Instytut Polityki Senioralnej SeniorHub)
 4. prof. dr hab. Piotr Błędowski (Szkoła Główna Handlowa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
 5. dr Barbara Cieślik (Szkoła Główna Handlowa)
 6. dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa, Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy)
 7. dr Justyna Czerniak-Swędzioł (Uniwersytet Jagielloński)
 8. dr hab. Dorota Dzienisiuk (Uniwersytet Warszawski)
 9. dr hab. Paweł Grata, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
 10. dr hab. Mirosław Grewiński, prof. nadzw. WSP (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie)
 11. dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska (prof. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, prof. O.P. Jindal Global University Sonipat, Indie)
 12. dr Rafał Iwański (Uniwersytet Szczeciński)
 13. dr Joanna Jaroszyk-Pawlukiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 14. dr Tomasz Jedynak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Instytut Emerytalny)
 15. dr Łukasz Jurek (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
 16. dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 17. dr Sebastian Kowalski (Uniwersytet Zielonogórski, Sąd Rejonowy w Wałbrzychu)
 18. dr Izabela Kryśpiak (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
 19. dr Sabina Kubiciel-Lodzińska (Politechnika Opolska)
 20. dr Tomasz Lasocki (Uniwersytet Warszawski)
 21. Magdalena Lewandowska (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
 22. dr hab. Andrzej Młodak, prof. AK (Urząd Statystyczny w Poznaniu, Oddział w Kaliszu; Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego)
 23. prof. dr hab. Anna Musiała, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 24. prof. dr hab. Marian Noga (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
 25. dr Małgorzata Olszewska (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
 26. dr hab. Radosław Pacud, prof. nadzw. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 27. dr Marta Pachocka (Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 28. dr Janina Petelczyc (Szkoła Główna Handlowa)
 29. dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 30. dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 31. dr Karolina Podgórska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 32. dr hab. Marek Pogonowski, prof. PK (Oddział ZUS w Koszalinie, Politechnika Koszalińska)
 33. dr Oleksii Polegkyi (Uniwersytet w Albercie, Kanada)
 34. dr Ariel Przybyłowicz (Uniwersytet Wrocławski)
 35. dr Anna Reda-Ciszewska (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 36. dr hab. Katarzyna Roszewska, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 37. dr Sylwia Straszak-Chandoha (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 38. dr hab. Ryszard Szarfenberg, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
 39. dr hab. Marek Szczepański, prof. PP (Politechnika Poznańska)
 40. dr hab. Andrzej Szeptycki (Uniwersytet Warszawski)
 41. dr Joanna Szyjewska-Bagińska (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie)
 42. dr hab. Damian Walczak, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 43. dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 44. dr hab. Mirosław Włodarczyk, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 45. dr Jacek Wysocki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 46. dr Maciej Zieliński (Sąd Najwyższy,
 47. dr hab. Cezary Żołędowski, prof. UW (Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami UW)

Rok 2019:

 1. dr hab. Łukasz Arendt (Uniwersytet Łódzki)
 2. dr Marek Benio (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 3. dr hab. Sylwester Białowąs, prof. UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 4. prof. dr hab. Filip Chybalski (Politechnika Łódzka)
 5. dr Sabina Cisek (Uniwersytet Jagielloński)
 6. dr hab. Dorota Dzienisiuk (Uniwersytet Warszawski)
 7. dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska (O.P. Jindal Global University Sonipat, Indie)
 8. dr Izabela Florczak (Uniwersytet Łódzki)
 9. dr hab. Kazimierz W. Frieske (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)
 10. prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 11. prof. dr hab. Marek Góra (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 12. dr Krzysztof Hagemejer (profesor Hochschule Bonn-Rhein-Sigg, Collegium Civitas)
 13. prof. Tomasz Inglot (Minnesota State University, Mankato)
 14. dr Tomasz Jedynak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 15. dr Agnieszka Kaczmarek (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
 16. dr hab. Małgorzata Kisilowska (Uniwersytet Warszawski)
 17. dr hab. Wiesław Koczur, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 18. dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 19. dr Grzegorz Kula (Uniwersytet Warszawski)
 20. dr hab. Daniel Eryk Lach, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 21. dr Mikołaj Lewicki (Uniwersytet Warszawski)
 22. Piotr Linke (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
 23. dr Tomasz Lasocki (Uniwersytet Warszawski)
 24. dr Piotr Majewski (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
 25. dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
 26. dr Anna Matuszewska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu)
 27. dr Sebastian Michalik (Instytut Badań Edukacyjnych)
 28. dr Anna Napiórkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 29. prof. dr hab. Kazimierz Ortyński (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
 30. dr Marta Otto (Uniwersytet Łódzki)
 31. Anna Pieczka (Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 32. prof. dr hab. Marian Podstawka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 33. dr hab. Marek Pogonowski, prof. PK (Politechnika Koszalińska)
 34. dr Joanna Rutecka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 35. dr Michał Rutkowski (Bank Światowy)
 36. dr Sebastian Jakubowski (Uniwersytet Wrocławski)
 37. dr hab. Iwona Sierocka, prof. UB (Uniwersytet w Białymstoku)
 38. dr hab. Elżbieta Skąpska (Politechnika Białostocka)
 39. dr Adrian Solek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 40. dr hab. Łukasz Sroka, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 41. dr hab. Piotr Stankiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 42. dr hab. Marek Szczepański, prof. PP (Politechnika Poznańska)
 43. dr Andrzej Szybkie (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
 44. dr hab. Damian Walczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 45. dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 46. dr hab. Mirosław Włodarczyk, prof. UŁ (Uniwersytet ŁódzkI)
 47. dr hab. Alina Wypych-Żywicka (Uniwersytet Gdański)
 48. dr hab. Halina Zboroń, prof. UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 49. dr Maciej Zieliński (Sąd Najwyższy, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 50. dr Radosław Zyzik (Akademia Ignatianum w Krakowie)

Rok 2018:

 1. dr Anita Abramowska-Kmon (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 2. prof. dr hab. Julian Auleytner (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie)
 3. dr hab. Renata Babińska-Górecka, prof. nadzw. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
 4. dr Rafał Bakalarczyk (Uniwersytet Warszawski)
 5. dr hab. Teresa Bednarczyk, prof. nadzw. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 6. dr Joanna Ceglarska-Jóźwiak (Uniwersytet Łódzki)
 7. dr hab. Filip Chybalski, prof. nadzw. PŁ (Politechnika Łódzka)
 8. dr Ewa Cichowicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 9. dr Izabela Florczak (Uniwersytet Łódzki)
 10. dr hab. Monika Gładoch, prof. nadzw. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 11. dr Dorota Głogosz (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
 12. dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, prof. nadzw. SWPS UH (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)
 13. dr hab. Mirosław Grewiński, prof. nadzw. WSP im. J. Korczaka w Warszawie (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie)
 14. dr Krzysztof Hagemejer, prof. Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (Collegium Civitas, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg)
 15. dr Rafał Iwański (Uniwersytet Szczeciński)
 16. dr hab. Sławomir Kalinowski (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk)
 17. dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 18. dr hab. Wiesław Koczur, prof. nadzw. UE w Katowicach (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 19. dr hab. Olga Kowalczyk, prof. nadzw. UE we Wrocławiu (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 20. dr hab. Zygmunt Kukuła (III Komisariat Policji w Bielsku-Białej, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej)
 21. prof. dr hab. Ewa Leś (Uniwersytet Warszawski)
 22. dr Natalia Marska-Dzioba (Uniwersytet Szczeciński)
 23. dr hab. Andrzej Młodak, prof. nadzw. PWSZ w Kaliszu (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu)
 24. dr Fabian Nalikowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku)
 25. dr hab. Jolanta Perek-Białas (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński)
 26. dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 27. dr Ariel Przybyłowicz (Uniwersytet Wrocławski)
 28. dr inż. Ryszard Pukała (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu)
 29. dr Katarzyna Roszewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 30. dr Joanna Rutecka-Góra (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 31. dr Dariusz Stańko (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 32. prof. zw. dr hab. Wanda Sułkowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 33. prof. dr hab. Barbara Szatur-Jaworska (Uniwersytet Warszawski)
 34. dr hab. Marek Szczepański, prof. nadzw. PP (Politechnika Poznańska)
 35. dr hab. Grażyna Szpor, prof. nadzw. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 36. dr hab. Piotr Szukalski, prof. nadzw. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 37. prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 38. dr Zofia Szweda-Lewandowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 39. dr Joanna Szyjewska-Bagińska (Uniwersytet Szczeciński)
 40. dr hab. Joanna Tyrowicz (Uniwersytet Warszawski)
 41. dr Damian Walczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 42. dr Barbara Więckowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 43. dr hab. Alina Wypych-Żywicka, prof. nadzw. UG (Uniwersytet Gdański)
 44. prof. zw. dr hab. Robert Zawłocki, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński)

Rok 2017:

 1. dr hab. Kamil Antonów, prof. nadzw. UO (Uniwersytet Opolski)
 2. prof. dr hab. Julian Marian Auleytner (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie)
 3. dr hab. Renata Maria Babińska-Górecka, prof. nadzw. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
 4. dr Piotr Bajor (Uniwersytet Jagielloński)
 5. dr hab. Teresa Hanna Bednarczyk, prof. nadzw. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 6. dr Marek Benio (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 7. Kamil Berrahal (Uniwersytet Warszawski)
 8. dr Patrycja Chodnicka-Jaworska (Uniwersytet Warszawski)
 9. dr Ewa Cichowicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 10. dr hab. Dorota Dzienisiuk (Uniwersytet Warszawski)
 11. dr hab. Kazimierz Wojciech Frieske, prof. nadzw. IPiSS (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
 12. dr Dorota Głogosz (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
 13. dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, prof. nadzw. SWPS (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)
 14. dr Paweł Kaleta (Parlament Europejski)
 15. dr Marcin Kiełbasa (Inicjatywa Mobilności Pracy)
 16. dr hab. Bożena Kołosowska, prof. nazdw. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 17. dr hab. Daniel Eryk Lach, prof. nadzw. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 18. dr Tomasz Lasocki (Uniwersytet Warszawski)
 19. dr Marta Pachocka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 20. dr Janina Petelczyc (Uniwersytet Warszawski)
 21. dr Tomasz Piekot (Uniwersytet Wrocławski)
 22. dr hab. Jolanta Małgorzata Perek-Białas (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński)
 23. dr Helena Pławucka (Uniwersytet Wrocławski)
 24. prof. dr hab. Marian Grzegorz Podstawka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 25. dr hab. Marek Pogonowski, prof. PK (Politechnika Koszalińska)
 26. dr Mariola Teresa Racław (Uniwersytet Warszawski)
 27. adw. Paulina Roicka-Gruca (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
 28. dr Katarzyna Sylwia Roszewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 29. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. nadzw. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 30. prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk, prof. nadzw. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
 31. dr hab. Piotr Szukalski, prof. nadzw. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 32. dr hab. Łukasz Tomasz Sroka, prof. nazdw. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 33. prof. dr hab. Wanda Sułkowska, prof. zw. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 34. prof. dr hab. Tadeusz Ryszard Szumlicz, prof. zw. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 35. dr Andrzej Szybkie (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
 36. dr Joanna Szyjewska-Bagińska (Uniwersytet Szczeciński)
 37. prof. zw. dr hab. Andrzej Świątkowski (Akademia Ignatianum w Krakowie)
 38. dr Damian Walczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 39. dr hab. Mirosław Piotr Włodarczyk, prof. nadzw. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 40. dr Aleksandra Helena Wiktorow (Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Rzecznik Finansowy)
 41. dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. nadzw. UAM (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 42. dr Maciej Jakub Zieliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Rok 2016:

 1. dr Łukasz Arendt (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
 2. prof. dr hab. Julian Auleytner, prof. zw. WSP (WSP im. Janusza Korczaka)
 3. dr hab. Renata Babińska-Górecka, prof. nadzw. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
 4. dr hab. Monika Banaś (Uniwersytet Jagielloński)
 5. dr hab. Krzysztof Bartosik, prof. nadzw. INE PAN (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN)
 6. dr hab. Piotr Błędowski, prof. nadzw. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
 7. dr hab. Jacek Chlebny, prof. nadzw. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 8. dr Zofia Czepulis-Rutkowska (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
 9. dr hab. Dorota Dzienisiuk (Uniwersytet Warszawski)
 10. dr Małgorzata Gajda-Durlik (WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa)
 11. dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, prof. nadzw. SWPS UH (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie)
 12. dr Krzysztof Hagemejer (Profesor Hochschule Bonn-Rhein-Sigg, Collegium Civitas)
 13. dr hab. Piotr Horosz, prof. nadzw. PŚ (Politechnika Śląska)
 14. prof. dr hab. Inetta Jędrasik-Jankowska, prof. zw. UW (Uniwersytet Warszawski)
 15. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic, prof. nadzw. UW (Uniwersytet Wrocławski)
 16. dr Piotr Kania (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 17. dr hab. Olga Kowalczyk, prof. nadzw. UE (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 18. dr hab. Daniel Eryk Lach, prof. nadzw. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 19. dr Piotr Majewski (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
 20. dr Karolina Marchlewska-Patyk (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)
 21. dr Natalia Marska-Dzioba (Uniwersytet Szczeciński)
 22. prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk, prof. nadzw. UŚ (Uniwersytet Śląski)
 23. prof. dr hab. Witold Modzelewski, prof. nadzw. UW (Uniwersytet Warszawski)
 24. dr Anna Napiórkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 25. prof. dr hab. Artur Nowak-Far, prof. zw. SGH (Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski)
 26. dr Magdalena Osak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 27. dr Marta Pachocka (Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski)
 28. dr hab. Radosław Pacud, prof. nadzw. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 29. dr Helena Pławucka
 30. prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski, prof. zw. UB (Uniwersytet Białostocki)
 31. dr Joanna Rutecka-Góra (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 32. Radosław Socha (Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Departament Finansów Funduszy)
 33. dr hab. Christoph Sowada (Uniwersytet Jagielloński)
 34. dr hab. Ryszard Szarfenberg (Uniwersytet Warszawski)
 35. prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz, prof. zw. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 36. dr Joanna Szyjewska-Bagińska (Uniwersytet Szczeciński)
 37. prof. dr hab. Krzysztof Ślebzak, prof. nadzw. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 38. prof. dr hab. Andrzej Świątkowski, prof. zw. AI (Akademia Ignatianum w Krakowie)
 39. Adam Tochmański (Narodowy Bank Polski)
 40. dr Damian Walczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 41. dr Marek Wandzel (Uniwersytet Jagielloński)
 42. dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 43. dr hab. Mirosław Włodarczyk, prof. nadzw. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 44. dr hab. Alina Wypych-Żywicka, prof. nadzw. UG (Uniwersytet Gdański)
 45. prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Rok 2015:

 1. prof. nadzw. dr hab. Kamil Antonów (Uniwersytet Opolski)
 2. prof. zw. dr hab. Julian Auleytner (Uniwersytet Warszawski)
 3. prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska (SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny w Warszawie)
 4. prof. zw. dr hab. Inetta Jędrasik-Jankowska (Uniwersytet Warszawski)
 5. prof. zw. dr hab. Elżbieta Kryńska (Uniwersytet Łódzki)
 6. dr Arleta Nerka (Akademia Leona Koźmińskiego)
 7. Andrzej Okułowicz (C/ZUS Departament Ubezpieczeń i Składek)
 8. prof. nadzw. dr hab. Radosław Pacud (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 9. dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
 10. dr Joanna Rutecka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 11. dr Beata Samoraj-Charitonow (Uniwersytet Warszawski)
 12. dr Maria Strzelecka
 13. prof. nadzw. dr hab. Piotr Szukalski (Uniwersytet Łódzki)
 14. dr Andrzej Szybkie (C/ZUS Departament Rent Zagranicznych)
 15. prof. dr hab. Gertruda Uścińska (Uniwersytet Warszawski)
 16. dr Damian Walczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 17. prof. nadzw. dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 18. dr Aleksandra Wiktorow (Rzecznik Finansowy)
 19. prof. nadzw. dr hab. Mirosław Włodarczyk (Uniwersytet Łódzki)
 20. prof. zw. dr hab. Maciej Żukowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)