Poczekalnia artykułów

Artykuły opublikowane, ale nieprzypisane do numeru czasopisma

Stan prac redakcji nad artykułami nadesłanymi do publikacji

Każdy autor, który złoży do redakcji czasopisma „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka” artykuł i zostanie on przyjęty przez redakcję do dalszych prac recenzyjno-korektorskich, otrzyma numer identyfikacyjny tekstu. Wskazany numer pozwoli autorom śledzić stan prac redakcji nad artykułem.

Proces recenzyjno-redakcyjny jest podzielony na następujące etapy:

  1. Recenzja zewnętrzna – artykuł jest recenzowany przez ekspertów zewnętrznych.
  2. Korekta językowa – redakcja pracuje nad poprawnością językową artykułu.
  3. Tłumaczenie tekstu lub streszczenia na język angielski, a także weryfikacja poprawności językowej przez proof readera.
  4. Korekta składu – tekst został złożony zgodnie z formatem przyjętym przez redakcję i trwają ostatnie prace korektorskie.
  5. Gotowy do publikacji – w ciągu kilku dni artykuł zostanie opublikowany, czeka na zatwierdzenie przez redaktora naczelnego i/lub naukowego.

 

Nr w kolejce

Nr tekstu

Status prac

Data wysłania do redakcji

1.

USTip/2020/11

(4) korekta składu

2019-08-12

2.

USTip/2020/12

(4) korekta składu

2019-08-12

3.

USTip/2020/13

(4) korekta składu

2019-09-17

4.

USTip/2020/15

(4) korekta składu

2019-10-10

5.

USTip/2020/24

(4) korekta składu

2020-01-13

6.

USTip/2020/26

(4) korekta składu

2020-02-12

7.

USTip/2020/20

(3) tłumaczenie

2019-07-24

8.

USTip/2020/9

(2) korekta językowa

2019-07-24

9.

USTip/2020/22

(2) korekta językowa

2019-10-11

10.

USTip/2020/23

(2) korekta językowa

2019-10-14

11.

USTip/2020/30

(2) korekta językowa

2020-03-17

12.

USTip/2020/27

(1) recenzja

2020-02-17

13.

USTip/2020/29

(1) recenzja

2020-02-17

14.

USTip/2020/28

(1) recenzja

2020-02-27

15.

USTip/2020/32

(1) recenzja

2020-04-23

16.

USTip/2020/31

(1) recenzja

2020-04-24

17.

USTip/2020/33

(1) recenzja

2020-05-11

18.

USTip/2020/34

(1) recenzja

2020-06-15