Poczekalnia artykułów

Stan prac redakcji nad artykułami nadesłanymi do publikacji

Każdy autor, który złoży do redakcji czasopisma „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka” artykuł i zostanie on przyjęty przez redakcję do dalszych prac recenzyjno-korektorskich, otrzyma numer identyfikacyjny tekstu. Wskazany numer pozwoli autorom śledzić stan prac redakcji nad artykułem.

Proces recenzyjno-redakcyjny jest podzielony na następujące etapy:

  1. Recenzja zewnętrzna – artykuł jest recenzowany przez ekspertów zewnętrznych.
  2. Korekta językowa – redakcja pracuje nad poprawnością językową artykułu.
  3. Tłumaczenie tekstu lub streszczenia na język angielski, a także weryfikacja poprawności językowej przez proof readera.
  4. Korekta składu – tekst został złożony zgodnie z formatem przyjętym przez redakcję i trwają ostatnie prace korektorskie.
  5. Gotowy do publikacji – w ciągu kilku dni artykuł zostanie opublikowany, czeka na zatwierdzenie przez redaktora naczelnego i/lub naukowego

 

Nr w kolejce

Nr tekstu

Status prac

Data wysłania do redakcji

1.

USTip/2020/29

(4) korekta składu

2020-02-17

2.

USTip/2020/32

(4) korekta składu

2020-04-23

3.

USTip/2020/31

(4) korekta składu

2020-04-24

4.

USTip/2020/34

(4) korekta składu

2020-06-15

5.

USTip/2020/30

(2) korekta językowa

2020-03-17

6.

USTip/2020/35

(2) korekta językowa

2020-07-01

7.

USTip/2020/37

(2) korekta językowa

2020-07-14

8.

USTip/2020/38

(2) korekta językowa

2020-07-24

9.

USTip/2020/41

(2) korekta językowa

2020-08-03

10.

USTip/2020/42

(2) korekta językowa

2020-08-06

11.

USTip/2020/45

(2) korekta językowa

2020-08-31

12.

USTip/2020/27

(1) recenzja

2020-02-17

13.

USTip/2020/33

(1) recenzja

2020-05-11

14.

USTip/2020/36

(1) recenzja

2020-07-14

15.

USTip/2020/40

(1) recenzja

2020-07-28

16.

USTip/2020/46

(1) recenzja

2020-07-29

17.

USTip/2020/43

(1) recenzja

2020-08-07

18.

USTip/2020/44

(1) recenzja

2020-08-31

19.

USTip/2020/47

(1) recenzja

2020-09-07

20.

USTip/2020/48

(1) recenzja

2020-09-08

21.

USTip/2020/49

(1) recenzja

2020-09-10

22.

USTip/2020/50

(1) recenzja

2020-09-15

23.

USTip/2020/51

(1) recenzja

2020-09-21

24.

USTip/2020/52

(1) recenzja

2020-10-18

25.

USTip/2020/54

(1) recenzja

2020-10-30

26.

USTip/2020/53

(1) recenzja

2020-10-30