Poczekalnia artykułów

Stan prac redakcji nad artykułami nadesłanymi do publikacji

Każdy autor, który złoży do redakcji czasopisma „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka” artykuł i zostanie on przyjęty przez redakcję do dalszych prac recenzyjno-korektorskich, otrzyma numer identyfikacyjny tekstu. Wskazany numer pozwoli autorom śledzić stan prac redakcji nad artykułem.

Proces recenzyjno-redakcyjny jest podzielony na następujące etapy:

  1. Recenzja zewnętrzna – artykuł jest recenzowany przez ekspertów zewnętrznych.
  2. Korekta językowa – redakcja pracuje nad poprawnością językową artykułu.
  3. Tłumaczenie tekstu lub streszczenia na język angielski, a także weryfikacja poprawności językowej przez proof readera.
  4. Korekta składu – tekst został złożony zgodnie z formatem przyjętym przez redakcję i trwają ostatnie prace korektorskie.
  5. Gotowy do publikacji – w ciągu kilku dni artykuł zostanie opublikowany, czeka na zatwierdzenie przez redaktora naczelnego i/lub naukowego.

Artykuły opublikowane, ale nieprzypisane do numeru czasopisma

Nr w kolejce

Nr tekstu

Status prac

Data wysłania do redakcji

1.

USTip/2020/35

(4) korekta składu

2020-07-01

2.

USTip/2020/30

(2) korekta językowa

2020-03-17

3.

USTip/2020/40

(2) korekta językowa

2020-07-28

4.

USTip/2020/41

(2) korekta językowa

2020-08-03

5.

USTip/2020/42

(2) korekta językowa

2020-08-06

6.

USTip/2020/45

(2) korekta językowa

2020-08-31

7.

USTip/2020/47

(2) korekta językowa

2020-09-07

8.

USTip/2020/52

(2) korekta językowa

2020-10-18

9.

USTip/2020/54

(2) korekta językowa

2020-10-30

10.

USTip/2020/55

(2) korekta językowa

2020-12-11

11.

USTip/2020/27

(1) recenzja

2020-02-17

12.

USTip/2020/33

(1) recenzja

2020-05-11

13.

USTip/2020/36

(1) recenzja

2020-07-14

14.

USTip/2020/46

(1) recenzja

2020-07-29

15.

USTip/2020/43

(1) recenzja

2020-08-07

16.

USTip/2020/49

(1) recenzja

2020-09-10

17.

USTip/2020/50

(1) recenzja

2020-09-15

18.

USTip/2021/1

(1) recenzja

2021-01-11

19.

USTip/2021/2

(1) recenzja

2021-01-13

20.

USTip/2021/4

(1) recenzja

2021-02-03

21.

USTip/2021/3

(1) recenzja

2021-02-08