Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów

  1. Do oceny każdego artykułu powołani są dwaj niezależni recenzenci, a recenzje przygotowywane są w tzw. trybie double blind review, w którym autor oraz recenzenci nie znają nawzajem swoich tożsamości.
  2. Recenzenci dokonują oceny na arkuszu recenzyjnym.
  3. Redakcja przekazuje recenzentom elektroniczną wersję artykułu pozbawioną danych autora (tj. imię, nazwisko, adres, afiliacja instytucjonalna). Wypełniony arkusz recenzyjny powinien zostać odesłany do redakcji w ciągu 2 tygodni od otrzymania artykułu do opinii.
  4. Redakcja przekazuje autorom recenzje pozbawione danych osobowych recenzentów oraz informację o:
  • przyjęciu artykułu do druku w nadesłanej wersji,
  • przyjęciu artykułu do druku pod warunkiem wprowadzenia wskazanych w recenzjach zmian,
  • nieprzyjęciu artykułu do druku.
  1. Autor powinien wprowadzić poprawki wskazane przez recenzentów i zespół redakcyjny w okresie do 2 tygodni od otrzymania recenzji, chyba że zostanie uzgodniony inny termin.