Rada Programowa

Przewodniczący – prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP
(Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

dr Elżbieta Bojanowska
(podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

Ewa Bednarczyk
(dyrektor Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych Centrali ZUS)

Łukasz Borowski
(dyrektor Gabinetu Prezesa ZUS)

dr Zofia Czepulis-Rutkowska
(Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)

dr hab. Kazimierz Frieske, prof. nadzw. IPSS
(Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)

dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, prof. nadzw. SWPS UH
(SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie)

dr Beata Samoraj-Charitonow
(Uniwersytet Warszawski, Instytut Polityki Społecznej)

dr Krzysztof Hagemejer
(profesor Hochschule Bonn-Rhein-Sigg, Collegium Civitas)

Paweł Jaroszek
(członek Zarządu ZUS nadzorujący Pion Finansów i Realizacji Dochodów)

dr Małgorzata Olszewska
(Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)

Barbara Owsiak
(wicedyrektor Gabinetu Prezesa ZUS)

Hanna Perło
(dyrektor Departamentu Zasiłków Centrali ZUS)

dr hab. Marek Pogonowski
(dyrektor Oddziału ZUS w Koszalinie, Politechnika Koszalińska)

dr Michał Rutkowski
(Bank Światowy)

dr Dariusz Stańko
(Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD)

prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz, prof. zw. SGH
(Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

prof. dr hab. Gertruda Uścińska
(prezes ZUS, Uniwersytet Warszawski, Instytut Polityki Społecznej)

Agata Wiśniewska-Półtorak
(dyrektor Departamentu Realizacji Dochodów Centrali ZUS)

dr Paweł Wojciechowski
(główny ekonomista ZUS)

Hanna Zalewska
(dyrektor Departamentu Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Centrali ZUS)