Zespół Redakcyjny

Redaktor naczelny
dr hab. Marcin Kawiński

Sekretarz redakcji
dr Robert Marczak

Redaktorzy językowi
Agnieszka Kostrowiecka
Monika Marczyk
Ewa Pietraszek
Olaf Rawski
Dorota Śrutowska

 

Wydawca:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
01-748 Warszawa
ul. Szamocka 3, 5
pok. C334, C025