Zespół Redakcyjny

Redaktor naczelny: dr hab. Marcin Kawiński, prof. SGH

Sekretarz redakcji: dr Robert Marczak

Redaktorzy językowi: Ewa Pietraszek, Joanna Łapińska

Wydawca:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
01-748 Warszawa
ul. Szamocka 3, 5
pok. C334, C025