Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka

Cała zawartość dotychczasowej strony redakcji, m.in.: wszystkie opublikowane dotąd numery i indywidualne artykuły, wskazówki dla autorów, polityka czasopisma etc., została przeniesiona na stronę zewnętrzną: http://www.ustip-journal.com.pl/.