Ścieżka nawigacji

Olimipada wiedzy - II etap wyniki 2018

Olimpiada o ubezpieczeniach społecznych edycja 2018/2019
wyniki II etapu

Poniżej przedstawiamy listę zespołów zakwalifikowanych w poszczególnych województwach do III etapu Olimpiady.

Do III etapu Olimpiady kwalifikują się zespoły, które zdobyły przynajmniej 22 punkty w drugim etapie Olimpiady w województwie.

Rozdział IV pkt. 17 ust. 2) lit b) pkt 4  Regulaminu olimpiady:

"Komitety Wojewódzkie wyłaniają  zwycięzców II etapu wskazując zespół, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w teście (jeden z każdego województwa). Do III etapu kwalifikują się zespoły, które uzyskały przynajmniej 88 proc. poprawnych odpowiedzi z testu tj. 22 punkty".

Na mocy rozdziału IV pkt. 16 ust. 2) lit b) pkt 5 pierwszy tiret Regulaminu olimpiady, dodatkowo do III etapu olimipady zakwalifikowaly się dodatkowo cztery zespoły.