Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+ to przyznane przez państwo 500 zł miesięcznie na każde dziecko. Od lipca 2019 roku mogą je otrzymać wszyscy rodzice, bez względu na wysokość dochodów. Aby je otrzymać, złóż wniosek. Poniżej wyjaśniamy szczegóły na temat świadczenia wychowawczego (500+).

Jakie są warunki

500 zł na każde dziecko otrzymasz niezależnie od dochodu. Na prawo do tego świadczenia nie ma już wpływu to, że pobierasz alimenty od ojca lub matki Twojego dziecka. Musisz tylko złożyć wniosek.

Jak, gdzie i kiedy złożyć wniosek

Aby otrzymać 500+, czyli świadczenie wychowawcze, złóż wniosek:

 • na obecny okres świadczeniowy – do 31 maja 2021 roku,
 • na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku
  • elektronicznie – od 1 lutego 2021 roku,
  • w urzędzie lub pocztą – od 1 kwietnia 2021 roku.

Jak złożyć wniosek elektronicznie

Wniosek przez internet możesz złożyć:

Kiedy otrzymasz 500+

Jeśli złożysz wniosek do końca kwietnia, urząd, który przyzna Ci prawo do świadczenia wychowawczego wypłaci  500+ najpóźniej do 30 czerwca 2021 r.

Jeżeli złożysz wniosek w kolejnych miesiącach, to otrzymasz 500+ w ciągu 3 miesięcy od dnia, w którym go złożysz.

Gdy złożysz wniosek o 500+ na nowy okres świadczeniowy, czyli:

 • od 1 lutego do 30 kwietnia 2021 roku – świadczenie za czerwiec otrzymasz do 30 czerwca,
 • w maju 2021 roku –  świadczenie z wyrównaniem od czerwca otrzymasz do 31 lipca,
 • w czerwcu 2021 roku – świadczenie z wyrównaniem od czerwca otrzymasz do 31 sierpnia,
 • w lipcu 2021 roku –  świadczenie z wyrównaniem od lipca otrzymasz do 30 września,
 • w sierpniu 2021 roku – świadczenie z wyrównaniem od sierpnia otrzymasz do 31 października.

Informację o tym, że przysługuje Ci świadczenie 500+, otrzymasz na adres e-mail, który podasz we wniosku. Jeśli potrzebna Ci wersja papierowa informacji, zgłoś się do urzędu, który przyznał Ci prawo do świadczenia wychowawczego np. urzędu gminy/miasta, aby ją otrzymać.

Więcej o programie 500+

Program Rodzina 500+ wspiera polskie rodziny w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowaniem dziecka do 18 roku życia oraz zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Więcej informacji na temat programu Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.