Program Rodzina 500+ w ZUS

Jesteśmy jedną z instytucji, która umożliwia złożenie elektronicznego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tzw. wniosku „Rodzina 500+".

Wniosek elektroniczny udostępniliśmy na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Jeśli masz swój profil na PUE ZUS - po zalogowaniu – możesz wypełnić i wysłać wniosek online.

Jeśli nie chcesz złożyć wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przez PUE ZUS, w sekcji Wzory dokumentów  znajdziesz wzór wniosku, który możesz wypełnić, wydrukować i samodzielnie złożyć we właściwym urzędzie.

Pamiętaj, że papierowy wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego powinieneś złożyć w urzędzie, który będzie zajmował się ustalaniem Twojego prawa do świadczenia tj. w urzędzie gminy, miasta albo ośrodku pomocy społecznej.

Nie składaj wniosków papierowych w ZUS. Nie realizujemy postępowań związanych z programami ,,Rodzina 500+’’.