Breadcrumb

Komunikaty

Anulowanie zaświadczenia o niezaleganiu

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 210071ZN21/0001543 z dnia 17.03.2021 r. jest nieważne.