Breadcrumb

Komunikaty

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 grudnia 2016 r. o kradzieży, zagubieniu i zaginięciu druków zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy

Na podstawie złożonych przez lekarzy zawiadomień, Zakład Ubezpieczeń Społecznych unieważnia druki zaświadczeń lekarskich oznaczonych:

Seria

Numery

od

do

BF

635226

635250

BJ

0925801

0925825

BL

7633931

7633950

BN

1136893

1136900

BN

1136942

1136950

BN

2971405

2971425

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z zawiadomieniem o odnalezieniu druków zaświadczeń lekarskich oznaczonych serią i numerami BE od 8509426 do 8509450 oraz serią i numerami BM od 4113120 do 4113125, wymienionymi w komunikacie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiednio z 3 kwietnia 2012 r. oraz z 26 października 2015 r. jako druki unieważnione, druki o podanych numerach uznaje się za ważne.