Breadcrumb

Komunikaty

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2022 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504 i 1504) ogłasza się, że kwoty graniczne przychodu dla 2022 r. wynoszą odpowiednio:

 1. 51 069,00 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:
 • 3960,20 zł – od 1 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r.,
 • 4196,60 zł – od 1 marca 2022 r. do 31 maja 2022 r.,
 • 4364,70 zł – od 1 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.,
 • 4309,40 zł – od 1 września 2022 r. do 30 listopada 2022 r.,
 • 4536,50 zł – od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;
 1. 94 842,00 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:
 • 7354,50 zł – od 1 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r.,
 • 7793,70 zł – od 1 marca 2022 r. do 31 maja 2022 r.,
 • 8105,80 zł – od 1 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.,
 • 8003,20 zł – od 1 września 2022 r. do 30 listopada 2022 r.,
 • 8424,90 zł – od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.