Breadcrumb

Komunikaty

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2173 oraz z 2020 r. poz. 252) ogłasza się, co następuje:

  1. dopuszczalna kwota przychodu odpowiadająca 25% przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2020 r. wynosi 1229,60 zł miesięcznie;
  2. graniczna kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2020 r. wynosi 3442,80 zł miesięcznie;
  3. roczna dopuszczalna kwota przychodu od dnia 1 marca 2020 r. wynosi 14 755,20 zł;
  4. roczna graniczna kwota przychodu od dnia 1 marca 2020 r. wynosi 41 313,60 zł.