Breadcrumb

Komunikaty

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie kwoty miesięcznej uprawniającej do świadczenia uzupełniającego

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1842 oraz z 2022 r. poz. 1 i 218) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2022 r. kwota miesięczna uprawniająca do świadczenia uzupełniającego wynosi 1896,13 zł.