Breadcrumb

Komunikaty

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2017 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120) ogłasza się, że kwoty graniczne przychodu dla 2017 r. wynoszą odpowiednio:

 1. 35 522,10 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:
 • 2838,60 zł – od 1 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r.,
 • 2953,30 zł – od 1 marca 2017 r. do 31 maja 2017 r.,
 • 3047,50 zł – od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.,
 • 2954,50 zł – od 1 września 2017 r. do 30 listopada 2017 r.,
 • 2979,00 zł – od 1 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
 1. 65 969,10 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:
 • 5271,60 zł – od 1 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r.,
 • 5484,60 zł – od 1 marca 2017 r. do 31 maja 2017 r.,
 • 5659,70 zł – od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.,
 • 5486,90 zł – od 1 września 2017 r. do 30 listopada 2017 r.,
 • 5532,30 zł – od 1 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.