Breadcrumb

Komunikaty

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjęttej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2016 r.

Podstawa wymiary zaisiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji w IV kwartale 2016 r., ponieważ wskaźnik waloryzacji obliczony jako stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego do celów emerytalnych w II kwartale 2016 r. do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2015 r. nie przekracza 100% i wynosi 98,8%.