Breadcrumb

Kampania „Dobry przepis na bezpieczeństwo”

Kampania „Dobry przepis na bezpieczeństwo”

Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach z branży przetwórstwa mięsa oraz program prewencyjny dla zainteresowanych pracodawców.

logo kampaniii PIP dobry przepis na bezpieczeństwo

Osoby zatrudnione w branży przetwórstwa mięsa są bardzo często narażone na zagrożenia wynikające z nieodpowiednich warunków pracy i nieprzestrzegania przepisów bhp. W wypadkach przy pracy, w ciągu tylko kilku lat, od 2013 do 2017 roku, poszkodowanych zostało łącznie 235 osób – 12 zginęło, a 65 odniosło ciężkie obrażenia [1].

Te dane to główny powód zainicjowania projektu „Dobry przepis na bezpieczeństwo”, który od 2019 roku realizuje Państwowa Inspekcja Pracy. Na tę długofalową, ogólnopolską kampanię Państwowej Inspekcji Pracy składają się: działania informacyjne prowadzone w mediach, program prewencyjny adresowany do pracodawców oraz kontrole prowadzone w zakładach przetwórstwa mięsa.

Cele kampanii

Działania Państwowej Inspekcji Pracy w związku z kampanią „Dobry przepis na bezpieczeństwo” mają na celu:

  • zmniejszyć zagrożenia wypadków w masarniach i ubojniach,
  • skutecznie wpłynąć na przestrzeganie w firmach przepisów prawa pracy, w szczególności z bhp,
  • pomóc pracodawcom z branży przetwórstwa mięsa w dostosowaniu ich zakładów pracy do wymogów obowiązującego prawa, w ramach programu prewencyjnego opartego na samokontroli.

Do kogo kierujemy działania

W bazach danych Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych znajduje się obecnie około 2,8 tys. podmiotów, których działalność obejmuje przetwórstwo mięsa. Ponad 2/3 z nich zatrudnia pracowników.

Kampania „Dobry przepis na bezpieczeństwo” jest adresowana przede wszystkim do podmiotów, których działalność obejmuje: ubój zwierząt, przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcję wyrobów z mięsa, w tym wyrobów z mięsa drobiowego.

Działania są skierowane do:

  • pracodawców,
  • przedstawicieli służb bhp,
  • pracowników zatrudnionych przy uboju zwierząt, przetwarzaniu i konserwowaniu mięsa oraz produkcji wyrobów z mięsa.

     

Program prewencyjny

Udział w programie mogą wziąć pracodawcy z branży przetwórstwa mięsa. Jego uczestnicy uzyskają pomoc inspektorów pracy w efektywnym dostosowaniu przedsiębiorstwa do obowiązujących przepisów i standardów bhp. Program realizowany jest w kilku etapach.

infografika - kampania PIP - podział na etapy - etapy opisane są tekście

Pierwszy etap – zgłoszenie firmy do programu

Po zgłoszeniu pracodawcy będą zapraszani do udziału w szkoleniu. Otrzymają na nim bezpłatne materiały pomocnicze, dzięki którym właściwie zidentyfikują nieprawidłowości w zakładzie pracy i będą mogli określić działania naprawcze.

Drugi etap – szkolenia

W trakcie szkoleń uczestnicy:

Trzeci etap – realizacja programu naprawczego w zakładach przez pracodawców

Na podstawie wiedzy ze szkolenia oraz listy kontrolnej przygotowanej przez PIP, uczestnicy programu analizują funkcjonowanie swojego zakładu pracy pod kątem spełnienia wymogów bhp.

Czwarty etap – audyt OIP

Po zakończeniu działań naprawczych pracodawcy przekazują do właściwego Okręgowego Inspektoratu Pracy wypełnioną ankietę ewidencjonującą przeprowadzone działania. Następnie inspektorzy pracy przeprowadzają kontrole sprawdzające, podczas których oceniony zostanie stopień dostosowania zakładów pracy do obowiązujących przepisów.

Piąty etap – zakończenie programu

Pracodawcy, u których kontrola sprawdzająca potwierdzi dostosowanie zakładu do standardów bhp, uzyskają od Państwowej Inspekcji Pracy „Zaświadczenie o ukończeniu programu prewencyjnego”.

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące kampanii

Informacje na temat kampanii „Dobry przepis na bezpieczeństwo” i programu prewencyjnego PIP dostępne są na stronie internetowej kampanii (link do strony zewnętrznej) oraz na stronie ZUS – partnera kampanii. Znajdują się tam również bezpłatne materiały i publikacje dotyczące bezpieczeństwa pracy w masarniach i ubojniach (bezpłatne publikacje kampanii „Dobry przepis na bezpieczeństwo” - link do strony zewnętrznej).

 

Organizator logo PIP

Partner logo ZUS

 

[1] Dane z kontroli PIP prowadzonych w związku z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.