Ankieta – rozwój firmy a CSR

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest członkiem Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw - organu pomocniczego Ministra Inwestycji i Rozwoju. W ramach zespołu działa Grupa robocza ds. innowacji dla zrównoważonego rozwoju i CSR (Corporate Social Responsibility, CSR - społeczna odpowiedzialność biznesu).

Grupa przygotowuje cykl warsztatów dla przedsiębiorców z sektora MŚP na temat, jak wykorzystywać innowacje do rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o zasady odpowiedzialności i dialogu z interesariuszami.

Aby opracować program warsztatów zespół przygotował ankietę potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw w tym zakresie.

Uprzejmie prosimy przedstawicieli kadry zarządzającej, a także osoby, które podejmują strategiczne decyzje związane z rozwojem przedsiębiorstwa o wypełnienie ankiety.

Ankieta jest poufna, a zebrane informacje posłużą wyłącznie do tego, by opracować program warsztatów.

Ankieta dostępna jest pod linkiem: https://odpowiedzialnosc.webankieta.pl/ i będzie aktywna do 31 maja 2019 roku.

List koordynator Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy MIiR, który zaprasza do wypełnienia ankiety (pdf 109kb).