Kto może złożyć oświadczenie i jak je wypełnić?

Oświadczenie z dyspozycją o przekazywaniu części składki do otwartego funduszu emerytalnego mogą złożyć:

  • ubezpieczeni-członkowie OFE, którzy w oknie transferowym w 2014 r. nie złożyli oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE i nie są w wieku niższym o 10 lat od wieku emerytalnego oraz

  • ubezpieczeni, którzy nie są członkami OFE, a całość ich składki na drugi filar jest ewidencjonowana na subkoncie w ZUS.

Podejmując taką decyzję ubezpieczony powinien wypełnić blok I, II i III oświadczenia.

Wypełniając blok III oświadczenia ubezpieczony może określić:

  • czy chce, aby jego składka była przekazywana do OFE, którego jest członkiem,
  • czy też chciałby aby jego składka była przekazywana do innego OFE i w tym przypadku powinien zaznaczyć pole przy właściwej nazwie otwartego funduszu emerytalnego.

Warto jednak podkreślić, że zaznaczenie w oświadczeniu nazwy OFE nie jest równoznaczne
z zawarciem umowy z funduszem. Dopiero zawarcie umowy ze wskazanym w oświadczeniu OFE będzie skutkowało rozpoczęciem procesu przekazywania składek do tego funduszu.

W przypadku złożenia oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE  pierwszą  możliwą do przekazania będzie składka opłacona za lipiec 2016 r.

Oświadczenie z dyspozycją o zewidencjonowaniu składki na subkoncie w ZUS  mogą złożyć:

  • ubezpieczeni, którzy mają obecnie przekazywaną składkę do OFE i nie są w wieku niższym o 10 lat od wieku emerytalnego.

W powyższym przypadku ubezpieczony powinien wypełnić blok I, II i IV oświadczenia.

Po złożeniu oświadczenia o ewidencjonowaniu składki na subkoncie w ZUS - pierwszą zewidencjonowaną składką będzie ta opłacona za miesiąc, w którym złożone zostanie oświadczenie.