Kanada

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

Raport Lekarski (Medical Report) (ang)

Raport Lekarski (Medical Report) (ang)

Raport Lekarski (Medical Report) (ang)

RL-PL-CAN 1 (DI)

Raport Lekarski do PL-CAN 1 (DI) (franc)

Raport Lekarski (Medical Report) (franc)

ZUS N-11C/KANADA

Opinia ZUS N-11C/KANADA (ang)

Opinia lekarska (ang)

ZUS N-11C/KANADA

Opinia ZUS N-11C/KANADA (franc)

Opinia lekarska (franc)