Nowy adres Polskiej Organizacji Turystycznej dla wniosków w sprawie brakujących uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego

Polska Organizacja Turystyczna (POT) podała nowy adres do składania wniosków w sprawie brakujących uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego. Wniosek papierowy trzeba przekazywać na adres: ul. Janińska 32, 32-020 Wieliczka. Wniosek można też złożyć elektronicznie - na skrzynkę ePUAP Polskiej Organizacji Turystycznej. Wzór wniosku jest dostępny na stronie www.bonturystyczny.gov.pl.

Jeżeli na PUE ZUS zakładka [Polski Bon Turystyczny] nie jest widoczna u osoby, która jest uprawniona do pobierania świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ (tzn. u osoby, która składała wniosek o 500+) lub jeśli w zakładce [Polski Bon Turystyczny] nie jest widoczne świadczenie dla dziecka, któremu się ono należy, może to wynikać z braku odpowiedniej informacji w zbiorze udostępnionym do ZUS do przygotowania bonów.

W takiej sytuacji należy złożyć do Polskiej Organizacji Turystycznej wniosek o ustalenie prawa do bonu lub dodatkowego uprawnienia do bonu. POT rozpatrzy wniosek i wyda decyzję.

Jeżeli bon zostanie przyznany przez POT, zakładka [Polski Bon Turystyczny] będzie widoczna na PUE ZUS u osoby uprawnionej do bonu. Jeżeli zostanie przyznane uprawnienie dla brakującego dziecka, na PUE ZUS w zakładce [Polski Bon Turystyczny] będzie widoczne świadczenie dla dziecka, a dotychczasowa wartość bonu zwiększy się.