Partnerstwo na rzecz dostępności

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przystąpił do Partnerstwa na rzecz dostępności realizowanego w ramach programu „Dostępność Plus”. Z uwagi na epidemię uroczystość podpisania partnerstwa odbyła się zdalnie w postaci wideokonferencji. Udział w spotkaniu wzięła pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, a z ramienia ZUS – prezes Zakładu.

prezes zus podspiuje dokument przy swoim biurku

Program „Dostępność Plus” ma na celu podjęcie kompleksowych działań w obszarze dostępności przestrzeni publicznej, towarów oraz usług. Działania te będą realizowane wspólnym wysiłkiem administracji rządowej, samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Będą one ukierunkowane na realną poprawę jakości życia wszystkich obywateli, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.