Adekwatność systemów emerytalnych. Polsko-niemiecka Konferencja w centrali ZUS

Spośród wielu umów, które zawarło państwo polskie, umowa podpisana w 1975 r. o zaopatrzeniu emerytalnym i wypadkowym należy do najdłużej realizowanych – powiedziała Gertruda Uścińska, otwierając konferencję. – Obie strony potrafiły konstruktywnie współdziałać w poczuciu odpowiedzialności wobec swoich społeczeństw. Odnosząc się do tematyki konferencji, prezes ZUS mówiła o potrzebie odpowiedzialnej polityki społecznej.

Gundula Roßbach, prezes niemieckiego DRV Bund, dziękowała za lata współpracy – W ciągu tych 40 lat nauczyliśmy się pokonywać wszelkie  przeszkody. Nasze instytucje muszą stale szukać kompromisu pomiędzy adekwatnością, bezpieczeństwem i równowagą finansów. Nie możemy przy tym zapominać o dostosowywaniu się do zmian. Yasmin Fahimi, sekretarz stanu niemieckiego resortu pracy,  podkreślała, jak istotne dla rozwoju systemów emerytalnych są dobre praktyki transgraniczne – Emerytury to nie tylko matematyka czy statystyka. Zmiany społeczno-gospodarcze są coraz wyraźniejsze i systemy emerytalne na całym świecie muszą na te zmiany reagować – mówiła.

Przykład Polski i Niemiec obrazuje, jak we współpracy ekonomicznej państw i migracji ich obywateli przenikają się działania dwóch różnych systemów ubezpieczeń społecznych. Dziękując za owocną 40-letnią współpracę, prof. Gertruda Uścińska podczas otwarcia konferencji wręczyła wyróżnienia czterem przedstawicielom niemieckich instytucji, nauki i dyplomacji niemieckiej instytucji. – Dziękuję za pełne oddania zaangażowanie dla dobra ubezpieczonych i świadczeniobiorców systemów zabezpieczenia społecznego Polski i Niemiec – powiedziała prezes ZUS, przekazując pisemne podziękowania.

Konferencja zorganizowana 24 i 25 kwietnia 2017 r. w Centrali ZUS w Warszawie to kontynuacja obchodów 40-lecia polsko-niemieckiej współpracy w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Relacje w tej dziedzinie nawiązano 9 października 1975 r., kiedy to Polska Rzeczpospolita Ludowa i Republika Federalną Niemiec zawarły umowę o zaopatrzeniu emerytalnym i wypadkowym. Ma ona spore znaczenie dla ZUS. Co druga polska emerytura lub renta wypłacana za granicę trafia na konto osoby zamieszkałej w Niemczech, a ok. 20 tys. emerytur z niemieckiego systemu wypłacanych jest osobom, które mieszkają w Polsce. Do tej pory DRV wypłaciło Polakom ponad 400 tys. emerytur i rent na podstawie umowy z 9 października 1975 r.

Wszystkie referaty wygłoszone podczas dwóch dni konferencji zostaną opublikowane w kwartalniku naukowym „Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka” wydawanym przez ZUS.