E-ZLA – zmiany na PUE ZUS dla lekarza i asystenta medycznego

Zmiany w kreatorze e-ZLA

Przy wprowadzaniu nowego adresu pobytu ubezpieczonego w czasie trwania niezdolności do pracy:

  • w przypadku adresu polskiego - system podpowie po wpisaniu kodu pocztowego  miejscowość i ulicę,
  • w przypadku adresu zagranicznego - po wpisaniu/wybraniu odpowiedniego państwa można wpisać kod pocztowy do 9 znaków.

W zaświadczeniach wystawionych z powodu opieki nad chorym członkiem rodziny nie podaje się wskazań lekarskich. Sekcja [Wskazania lekarskie] nie pojawi się.

Jeśli lekarz wystawia e-ZLA dla ubezpieczonego zatrudnionego u wielu płatników i podpisuje je za pomocą profilu zaufanego ePUAP, to nastąpi automatyczny podział tych zaświadczeń do wysłania.