Fundusz Emerytalny – plan na 2020 r. Komentarz głównego ekonomisty ZUS

Ze względu na skalę wydatków emerytalnych ZUS jest odpowiedzialny za przygotowanie w cyklu rocznym: planu rocznego oraz prognoz 5-letnich FUS (pdf 373kb), a także długoterminowej prognozy funduszu emerytalnego w cyklu trzyletnim. Ostatnia prognoza długoterminowa – na lata 2020–2080 – opublikowana w roku ubiegłym pokazała dużą odporność systemu emerytalnego na demografię, o czym świadczy to, że deficyt funduszu emerytalnego w procencie PKB spada z obecnych 2,5% do 0,42% we wspomnianym horyzoncie czasowym prognozy.

Oznacza to, że wraz z wygasaniem „starego” systemu emerytalnego, stopniowo poprawia się wydolność funduszu emerytalnego. Tym samym system emerytalny, pod warunkiem utrzymania w ryzach dodatkowych wydatków lub świadczeń (takich jak 13. emerytura, kwotowe waloryzacje), nie zwiększa ryzyka makro-ekonomicznego dla finansów publicznych w długim okresie. W krótkim i średnim okresie, dopóki trwa wygaszanie starego systemu, wskutek obniżenia wieku emerytalnego (niespełna 3 lata temu) oraz waloryzacji świadczeń powyżej ustawowej formuły, będzie następować czasowy wzrost wydatków i związane z tym pogorszenie wydolności funduszu emerytalnego w stosunku do scenariusza zakładającego ustawową formułę waloryzacyjną.

Plan funduszu emerytalnego na 2020 r. pokazuje deficyt w wysokości 16% całości wydatków emerytalnych, czyli tyle samo co w roku ubiegłym, choć następuje kilka zmian strukturalnych.

Jeśli ostatecznie zostanie przyjęta i wdrożona ustawa likwidująca OFE, nastąpi kilka istotnych zmian w roku 2020, m.in. zmiana struktury przychodów, wynikająca ze wzrostu przypisu składki (pełna składka w wysokości 19,52% zasili konto indywidualne w FUS), wygaśnięcie tzw. suwaka bezpieczeństwa, czyli przepływów środków między OFE/IKE a ZUS. Warto też zwrócić uwagę, że pozostaną te części systemu, które są związane z respektowaniem praw nabytych, takich jak dziedziczenie gromadzonych środków na subkoncie w ZUS oraz wypłata całości wcześniej zgromadzonych w ramach I i II filara środków w postaci renty dożywotniej.

dr Paweł Wojciechowski
główny ekonomista ZUS

Fundusz emerytalny plan na 2010 r. - link do pliku pdf 243kb