Prezes ZUS na konferencji "O kobiecie w świecie współczesnym"

"Ustalanie granicy wieku emerytalnego i jego określenie wymaga analizy w różnych ujęciach. Pod uwagę powinny być brane różne przesłanki m. in. prawne, ekonomiczne, społeczne i zdrowotne" - powiedziała prof. Uścińska.

konferencja "O kobiecie w swiecie współczesnym", prelekcję porwadzi prezes ZUS, porf. Gertruda Uścińska, zdjęcie z boku, profesor stoi na lewo od ekranu, za nią trzy małe okienka u góry, ceglana ściana, przed ekranem długi stół

Jak podkreśliła, wydłużenie aktywności zawodowej zależy od kilku czynników. To dodatkowe składki, dodatkowa waloryzacja składek oraz zmniejszenie średniego dalszego trwania życia, przez które trzeba podzielić kapitał emerytalny.

I tak np. kobieta z kapitałem 350 tys. zł, przechodząc w styczniu 2019 r. na emeryturę w wieku 60 lat, uzyskałaby emeryturę w wysokości 1342,54 zł. Gdyby dalej pracowała, zarabiając przeciętne wynagrodzenie z 2019 r., to: rok później otrzymałby emeryturę w wysokości 1564,24 zł, czyli o 221,70 zł większą, a 5 lat później - 2569,12 zł, czyli o 1226,58 zł większą.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego średnie dalsze trwanie życia dla 60-letniej osoby wynosi 261,5 miesiąca, a dla 65-letniej - 217,6 miesiąca. W pierwszym przypadku jest to o blisko miesiąc dłużej niż w ubiegłym roku, w drugim przypadku o pół miesiąca.