ZUS i PFRON skomunikowane dla dobra niepełnosprawnych

2 października br. w Warszawie prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska i prezes PFRON Marlena Maląg podpisały porozumienie dotyczące przekazywania danych płatników składek na potrzeby realizacji przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Link do powiększonego zdjęcia. Prezes PFRON, Marlena Maląg i prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska podpisują porozumienie o elektronicznej wymianie danych, obie panie siedzą za stołem na tle rollupów swoich instytytucji.

– Mamy z PFRON znakomitą współpracę. Podpisane dziś porozumienie jeszcze bardziej ją pogłębia. Dane płatników, które Zakład będzie przekazywał drogą elektroniczną do Funduszu, pokażą wyraźnie, czy ich sytuacja w zakresie opłacania składek jest uporządkowana, czy też może zalegają z ich opłacaniem. W ten sposób pomożemy zaprzyjaźnionej z nami instytucji w podjęciu decyzji, czy danemu płatnikowi można udzielić wsparcia. Jest nam bardzo miło, że możemy wspólnie z PFRON podjąć działania zmierzające do zoptymalizowania wydatkowania publicznych pieniędzy – powiedziała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Prezes Marlena Maląg stwierdziła, że realizowany przez PFRON system obsługi wsparcia osób niepełnosprawnych wymaga wymiany informacji między wieloma podmiotami. – Zawieramy porozumienia m.in. z jednostkami samorządowymi po to, by ułatwić osobom niepełnosprawnym składanie wniosków. W ten sposób chcemy ograniczyć do niezbędnego minimum obieg dokumentów papierowych między poszczególnymi instytucjami. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że porozumienie podpisane dziś z ZUS pozwoli nam na wymianę doświadczeń między naszymi instytucjami za pośrednictwem platformy elektronicznej. To kolejne działanie, dzięki któremu wraz z ZUS tworzymy koalicję wsparcia dla osób niepełnosprawnych – powiedziała prezes Maląg.