Konkurs ofert na pełnienie funkcji lekarza konsultanta Oddziału ZUS w Rybniku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku zaprasza lekarzy specjalistów do składania ofert wstępnych na pełnienie funkcji konsultanta ZUS w 2019r.

Termin składania ofert: do 04.09.2019 r. do godz. 14:00 w Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku - Wydział Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji, ul. Jankowicka 13, pok. 20.