Konkursy ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych dla ośrodków rehabilitacyjnych

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (ZUS), ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa, ogłasza konkursy ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych dla ośrodków rehabilitacyjnych oferujących obiekty, w których będzie prowadzona rehabilitacja lecznicza.

Przedmiotem konkursów ofert jest prowadzenie rehabilitacji leczniczej:

  1. w schorzeniach narządu ruchu w systemie stacjonarnym - zrealizowanie w 2019 r. 3 turnusów, w latach 2020-2021 po 14 turnusów w każdym roku, w 2022 r. 11 turnusów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, łączna liczba miejsc w profilu: 23 100, w tym w 2019 r. – 1 650, w 2020 r. – 7 700, w 2021 r. – 7 700, w 2022 r. – 6 050. Cena za jeden dzień pobytu oferowana przez ośrodek rehabilitacyjny w postępowaniu konkursowym nie może przekraczać kwoty 120 PLN.
  1. w schorzeniach psychosomatycznych w systemie stacjonarnym - zrealizowanie w 2019 r. 3 turnusów, w latach 2020-2021 po 14 turnusów w każdym roku, w 2022 r. 11 turnusów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, łączna liczba miejsc w profilu: 1 092, w tym w 2019 r. – 78, w 2020 r. – 364, w 2021 r. – 364, w 2022 r. – 286. Cena za jeden dzień pobytu oferowana przez ośrodek rehabilitacyjny w postępowaniu konkursowym nie może przekraczać kwoty 135 PLN.

 

  1. w schorzeniach narządu głosu w systemie stacjonarnym - zrealizowanie w 2019 r. 3 turnusów, w latach 2020-2021 po 14 turnusów w każdym roku, w 2022 r. 11 turnusów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, łączna liczba miejsc w profilu: 1 680, w tym w 2019 r. – 120, w 2020 r. – 560, w 2021 r. – 560, w 2022 r. – 440. Cena za jeden dzień pobytu oferowana przez ośrodek rehabilitacyjny w postępowaniu konkursowym nie może przekraczać kwoty 167 PLN.

 

  1. w schorzeniach po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego - zrealizowanie w 2019 r. 3 turnusów, w latach 2020-2021 po 14 turnusów w każdym roku, w 2022 r. 11 turnusów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, łączna liczba miejsc w profilu: 840, w tym w 2019 r. – 60, w 2020 r. – 280, w 2021 r. – 280, w 2022 r. – 220. Cena za jeden dzień pobytu oferowana przez ośrodek rehabilitacyjny w postępowaniu konkursowym nie może przekraczać kwoty 110 PLN.

 

  1. dla osób z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego w systemie stacjonarnym (pilotaż) - zrealizowanie w 2019 r. 3 turnusów, w 2020 r. 14 turnusów, w 2021 r. 4 turnusów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, łączna liczba miejsc w profilu: 420, w tym w 2019 r. – 60, w 2020 r. – 280, w 2021 r. – 80. Cena za jeden dzień pobytu oferowana przez ośrodek rehabilitacyjny w postępowaniu konkursowym nie może przekraczać kwoty 290 PLN.

 

  1. dla osób z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego w systemie ambulatoryjnym (pilotaż) - zrealizowanie w 2019 r. 2 turnusów, w 2020 r. 12 turnusów, w 2021 r. 4 turnusów, dla ośrodka rehabilitacyjnego oferującego obiekt, w którym będzie prowadzona rehabilitacja lecznicza, położony na terenie miast: Warszawa, Kraków, łączna liczba miejsc w profilu: 360, w tym w 2019 r. – 40, w 2020 r. – 240, w 2021 r. – 80 Cena za jeden dzień pobytu oferowana przez ośrodek rehabilitacyjny w postępowaniu konkursowym nie może przekraczać kwoty 220 PLN.

 

Ofertę należy złożyć do Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS, ul. Szamocka 3, 5,
01-748 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2019 r. do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi 23 sierpnia 2019 r. o godz. 9:30 w siedzibie ZUS w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5. Oferent może zwrócić się do ZUS o wyjaśnienie treści postanowień zawartych w ogłoszeniu oraz otrzymanie materiałów /Departament Prewencji i Rehabilitacji ZUS, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa, e-mail: SekretariatDPIR@zus.pl nr faksu (22) 667-10-50/.

ZUS zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.