Jasło: sprzedaż używanego, wycofanego z eksploatacji sprzętu komputerowego (serwery)

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub w siedzibie Zamawiającego, w Jaśle ul. Rynek 18b, pok. - 3 budynek A w terminie do 24.09.2019 r. do godz. 9:00.