Ogłoszenie w sprawie zakupu słuchawek Bluetooth dla kierowców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że mając na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia wypadków logo PZUdrogowych, podniesienie bezpieczeństwa w ZUS, zostały zakupione dla kierowców Zakładu słuchawki bezprzewodowe Bluetooth.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków prewencyjnych Ubezpieczyciela PZU za kwotę 20 173,23 zł.