Wynajem powierzchni pod instalację i kompleksową obsługę 2 sztuk automatów vendingowych w budynku Oddziału ZUS we Wrocławiu przy ul. Pretficza 11

1. Przedmiotem postępowania jest wynajęcie powierzchni pod ustawienie 2 sztuk  automatów samosprzedających, zapewniających pracownikom ZUS stały dostęp do napojów gorących, zimnych i przekąsek.

2. Wynajmujący udostępni Najemcy powierzchnię do posadowienia i montażu automatów oraz zapewni dostęp do energii elektrycznej i wody.  

3. Umowa zostanie zawarta na czas określony - 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

4. Istnieje możliwość zwiększenia ilości automatów podczas trwania umowy, na wniosek Wynajmującego, za zgodą Najemcy.

5. Czynsz za wynajętą powierzchnię nie może być niższy niż 150,00 zł. brutto.