Szkolenia BHP – OCHRONA ZDROWIA

Szczegóły dotyczące wydarzenia

Rodzaj wydarzenia

BHP

Obszar merytoryczny

Prewencja wypadkowa

Opis wydarzenia

Bezpłatne szkolenia przeznaczone są w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw, pracodawców prowadzących działalność gospodarczą, osób przez nich zatrudnionych oraz dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Działania edukacyjne mogą być również kierowane do osób wchodzących na rynek i podejmujących pracę po raz pierwszy
w jednym z następujących sektorów: przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny, naprawy pojazdów samochodowych, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, budownictwa, transportu, gospodarki magazynowej oraz edukacji.  Mając na uwadze istotną rolę profilaktyki chorób zawodowych i skutecznego upowszechniania wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy, adresatami w/w działań mogą być studenci oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

 

Szkolenia w zakresie:

– szkolenie -umiejętność radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
   (8 godzin lekcyjnych);

- szkolenie - głos jako narzędzie pracy - zapobieganie chorobom zawodowym (8 godzin lekcyjnych);

- szkolenie - praca przy monitorach ekranowych - profilaktyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych, higiena wzroku (8 godzin lekcyjnych).

Szkolenie będą odbywały się cyklicznie w zależności od zainteresowania na terenie województwa warmińsko–mazurskiego.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Miejscowość

Olsztyn

Termin wydarzenia

2019.08.01 - 2019.12.23

Kontakt

Firmy i osoby chętne do udziału w szkoleniach prosimy o zgłaszanie się telefoniczne do wykonawcy szkoleń: UDU-PASJA tel. 503 566-133 e-mail marta.witkowska@edu-pasja.pl lub do pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie Katarzyny Niećko tel. 89 537 52 11 e-mail katarzyna.niecko@zus.pl.

 

Zobacz także