Szkolenia BHP

Szczegóły dotyczące wydarzenia

Rodzaj wydarzenia

BHP

Obszar merytoryczny

Prewencja wypadkowa

Opis wydarzenia

Bezpłatne szkolenia przeznaczone są w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw, pracodawców prowadzących działalność gospodarczą, osób przez nich zatrudnionych oraz dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Działania edukacyjne mogą być również kierowane do osób wchodzących na rynek i podejmujących pracę po raz pierwszy
w jednym z następujących sektorów: przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny, naprawy pojazdów samochodowych, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, budownictwa, transportu, gospodarki magazynowej oraz edukacjiMając na uwadze istotną rolę profilaktyki chorób zawodowych i skutecznego upowszechniania wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy, adresatami w/w działań mogą być studenci oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

 

Szkolenia w zakresie:

- okresowe bhp dla pracodawców i zatrudnionych osób kierujących pracownikami - 16 h

- okresowe BHP dla pracowników – 8 h

- pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia – 8 h

Szkolenie będą odbywać się cyklicznie w zależności od zainteresowania na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Miejscowość

Olsztyn

Termin wydarzenia

2019.08.01 - 2019.12.23

Kontakt

Firmy i osoby chętne do udziału w szkoleniach prosimy o zgłaszanie się telefoniczne do wykonawcy szkoleń firmy UDU-PASJA tel. 503 566-133 e-mail marta.witkowska@edu-pasja.pl lub do pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie Katarzyna Niećko tel. 89 537 52 06; 502 009 934 e-mail katarzyna.niecko@zus.pl .