Szkolenia BHP

Szczegóły dotyczące wydarzenia

Rodzaj wydarzenia

BHP

Obszar merytoryczny

Prewencja wypadkowa

Opis wydarzenia

Zapraszamy na szkolenia z zakresu prewencji wypadkowej finansowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Szkolenia kierujemy do pracodawców, pracowników, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą  oraz rejestrujących działalność gospodarczą po raz pierwszy, w szczególności z sektorów gospodarki: przetwórstwo przemysłowe, handel, naprawa pojazdów samochodowych, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, transport i gospodarka magazynowa, budownictwo,  edukacja.

Szkolenia są również dla osób wchodzących na rynek pracy, podejmujących zatrudnienie po raz pierwszy, dla osób odbywających praktyki i staże zawodowe, uczestników kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu.

 

Tematyka szkoleń :

 • Szkolenia okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
 • Szkolenia okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
 • Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym pracownikom i interesantom.
 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w biurze.
 • Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
 • Działania PPOŻ na bezpiecznym stanowisku pracy.
 • Zagrożenia czynnikami biologicznymi w pracy.
 • Zagrożenia czynnikami chemicznymi w pracy.
 • Higiena pracy głosem, w tym zaburzenia głosu o podłożu zawodowym.
 • Stres w pracy oraz jego wpływ na występowanie wypadków przy pracy.
 • Wypalenie zawodowe jako przyczyna występowania wypadków przy pracy.
 • Komunikacja interpersonalna jako element zapobiegania wypadkom przy pracy.


  W okresie stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego seminaria prowadzone będą z uwzględnieniem zdalnych form kształcenia.

 

Ze szkoleń mogą skorzystać osoby z województwa lubuskiego.

Termin i miejsce szkolenia do uzgodnienia.

Miejscowość

Gorzów Wielkopolski

Termin wydarzenia

2020.06.24 - 2020.11.30

Kontakt

Firma EDU-PASJA ul. Krzywa 1/4, 60-124 Poznań Tel. 503 - 566 – 133 e-mail: marta.witkowska@edu-pasja.pl