Pracownicze Plany Kapitałowe

Szczegóły dotyczące wydarzenia

Rodzaj wydarzenia

Inne

Obszar merytoryczny

Pracownicze Plany Kapitałowe

Opis wydarzenia

BEZPŁATNE SZKOLENIE ONLINE - Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK - program powszechny, dobrowolny i prywatny, z którego może skorzystać każda osoba pracująca podlegająca obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Dlaczego powstały Pracownicze Plany Kapitałowe?

termin szkolenia: 28.08.2020 r.

godz. 9:00 - 11:30

Szkolenie online organizowane jest we współpracy Oddziału ZUS w Zabrzu z regionalnym ekspertem PPK i z Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości z wykorzystaniem portalu Microsoft Teams, do którego uczestnik powinien mieć dostęp.

Zgłoszenia osób chętnych do wzięcia udziału w webinarium proszę wysyłać na adres email kgrzywna@um.zabrze.pl

Miejscowość

Zabrze

Termin wydarzenia

2020.08.28

Kontakt

kgrzywna@um.zabrze.pl