Szkolenia BHP

Szczegóły dotyczące wydarzenia

Rodzaj wydarzenia

BHP

Obszar merytoryczny

Prewencja wypadkowa

Opis wydarzenia

Bezpłatne szkolenia przeznaczone są w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw, pracodawców prowadzących działalność gospodarczą, osób przez nich zatrudnionych oraz dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Działania edukacyjne mogą być również kierowane do osób wchodzących na rynek i podejmujących pracę po raz pierwszy w jednym z następujących sektorów: przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny, naprawy pojazdów samochodowych, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, budownictwa, transportu, gospodarki magazynowej oraz edukacji.  Mając na uwadze istotną rolę profilaktyki chorób zawodowych i skutecznego upowszechniania wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy, adresatami w/w działań mogą być studenci oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Szkolenia w zakresie:

-okresowe bhp dla pracodawców i zatrudnionych osób kierujących pracownikami - 16 godzin lekcyjnych;

- okresowe BHP dla pracowników – 8 h godzin lekcyjnych;

- pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia – 8 h godzin lekcyjnych;

- Organizacja pracy przy obróbce mięsa z użyciem ręcznych narzędzi oraz maszyn – 8 h godzin lekcyjnych.

 

Szkolenie będą odbywać się cyklicznie w zależności od zainteresowania na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

Miejscowość

Olsztyn

Termin wydarzenia

2020.09.01 - 2020.12.31

Kontakt

Firmy i osoby chętne do udziału w szkoleniach prosimy o zgłaszanie się telefoniczne do wykonawcy szkoleń firmy EDU-PASJA tel. 510 400 222; 503-566-133 lub e-mail: marta.witkowska@edu-pasja.pl lub do pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie Katarzyny Niećko tel. 89 537 52 06, 502 009 934; e-mail: katarzyna.niecko@zus.pl.