Seminarium z zakresu BHP

Szczegóły dotyczące wydarzenia

Rodzaj wydarzenia

Szkolenia

Obszar merytoryczny

Prewencja wypadkowa

Opis wydarzenia

Zapraszamy na bezpłatne seminaria skierowane do pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw, w tym rejestrujących działalność gospodarczą po raz pierwszy, w jednym z następujących sektorów: przetwórstwo przemysłowe, handel, naprawa pojazdów samochodowych, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, transport i gospodarka magazynowa, budownictwo,  edukacja.

Seminaria są również kierowane do osób wchodzących na rynek pracy, podejmujących zatrudnienie po raz pierwszy, dla osób odbywających praktyki i staże zawodowe, uczestników kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu.

Zakres tematyczny szkoleń obejmować będzie poznawanie zagrożeń powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposobów zapobiegania tym zjawiskom.           

W okresie stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego seminaria prowadzone będą z uwzględnieniem zdalnych form kształcenia.

Miejscowość

Gdańsk i Słupsk

Termin wydarzenia

2021.07.05 - 2021.11.30

Kontakt

Safety Group J&J s. c., 82-200 Malbork, Al. Wojska Polskiego 499, Tel. (55) 273 50 85, e-mail: biuro@j-j.pl